Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Month

July 2017

Proširenje kapaciteta Poslovnog inkubatora Konjic

Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je aplicirala na Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017.godinu koji je objavilo Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta (FMRPO) sa projektom„Proširenje kapaciteta poslovnog inkubatora Konjic”. Nakon objave rezultata, dana 27.07.2017.godine u hotelu ERO u Mostaru potpisan je Ugovor o dodjeli poticajnih finansijskih […]

Meeting of the Management Board of Business Association Konjic

On Monday, July 10, 2017 in the premises of the company SurTec-Eurosaj LLC, was held the third meeting of the Management Board of Business Association Konjic in 2017. On the meeting was discussed about the initiatives proposed by the members of the Management Board, and it was agreed to hold meetings with the representatives of […]

Meeting of the Management Board of the Business Association Konjic

On Monday, July 10, 2017 in the premises of the company SurTec-Eurosaj Ltd. Konjic was held the third meeting of the Management Board of the Association of Businessmen in 2017. At the meeting was discussed about the initiatives proposed by the members of the Steering Committee and it was agreed to hold meetings with the […]

Sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic

U ponedjeljak, 10.07.2017. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj, održan je sastanak treći sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika u 2017. godini. Na sastanku su razmatrane inicijative predložene od strane članova Upravnog odbora i dogovoreno je da se održe sastanci sa predstavnicima Općine kako bi se razgovaralo o načinima realizacije pomenutih inicijativa. Bilo je riječi i o […]