bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Day

4 Decembra, 2017
Dana 20.11.2017. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je sastanaka Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih prvirednika Konjic. Na ovom sastanku prisutnim članovima prezentovan je program prekvalifikacije radne snage od strane Visoke škola za turizam i menadžment Konjic. Dogovoreno je da u što skorijem periodu predstavnici Upravnog odbora održe jedan radni sastanak sa...
Read More
U ponedjeljak, 10.07.2017. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj, održan je sastanak treći sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika u 2017. godini. Na sastanku su razmatrane inicijative predložene od strane članova Upravnog odbora i dogovoreno je da se održe sastanci sa predstavnicima Općine kako bi se razgovaralo o načinima realizacije pomenutih inicijativa. Bilo je riječi i o...
Read More
U ponedeljak 06.02.2017. godine održan je I sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika u ovoj godini. Na sastanku su prisutni članovi Upravnog odbora sumirali rezultate rada Udruženja u prethodnoj godini i dali smjernice za daljni rad. Dogovoreno je da se III redovna skupština Udruženja održi krajem mjeseca marta do kada je potrebno pripremiti sve materijale neophodne...
Read More
U organizaciji Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic, u petak 09.12.2016. godine u Motelu Konjic održana je manifestacija „Dan privrednika općine Konjic 2016.” Na ovoj manifestaciji uručene su 3 zahvalnice i to : • Zahvalnica predsjedniku Saveza poljoprivrednih udruženja, gosp. Nusretu Avdibegoviću za doprinos u poljoprivredi povodom otvaranja Konjičke kuće rađene u okviru projekta „Inicijativa...
Read More
U ponedjeljak, 28.11.2016. godine, sa početkom u 14:00 sati, u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o., održan je IX sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic. Tema sastanka je bila održavanje Dana privrednika, za koji je predviđeno da se održi 09.12.2016. godine u Motelu Konjic. Na ovom sastanku definisane su sve aktivnosti koje je neophodno sprovesti za organizaciju...
Read More
Osmi sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednik održan je u ponedjeljak 07.11.2016 godine sa početkom u 14:00 u prostorijama preduzeća SurTec- Eurosjaj d.o.o. Konjic. Na sastanku se razgovaralo o organizaciji Dana privrednika početkom mjeseca decembra ukoliko bude postojala volja i zainteresovanost ostalih članova udruženja za pokretanje aktivnosti održavanja ovakvog događaja. Također, prisutni su upoznati sa smjernicama...
Read More
U prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic, u ponedjeljak 17.10.2016. godine, sa početkom u 14:00 sati, održan je sedmi po redu sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika u ovoj godini. Članovima Upravnog odbora je predstavljen formular za projektnu ideju koju privredni subjekti trebaju popuniti kako bi njihovi prijedlozi bili uvršteni u Strategiju razvoja općine Konjic za period...
Read More
U ponedjeljak, 22.08.2016. godine održan je šesti sastanak Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. Sastanak je počeo u 14:00 sati, a održan je u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic. Na sastanku se razgovaralo o imenovanju članova komisije ispred Udruženja privrednika za potrebe izrade Strategije razvoja Općine Konjic 2016-2025 koji bi aktivnim učešćem i...
Read More
U srijedu, 13.07.2016. godine u prostorijama Agencije „PRVI KORAK”d.o.o. Konjic, sa početkom u 9:00 sati, održan je sastanak Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. Pored članova Upravnog odbora sastanku je prisustvovao i gosp. Žarko Horvar, predstavnik ProLocal Programa ispred Njemačke organizacije za međunarodni razvoj GIZ, koji je prezentovao Poziv za iskazivanje interesa za...
Read More
U ponedjeljak, 09.05.2016. godine, u prostorijama firme SurTec-Eurosjaj d.o.o., sa početkom u 14:00 sati, održan je sastanak Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. Pored članova Upravnog odbora sastanku su prisustvovali predstavnici firme Net Consulting koji su održali prezentaciju na temu neetičnih i neprofesionalnih postupaka uposlenih kako prema klijentima tako i prema samoj kompaniji....
Read More
1 2 3