enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Month

Februar 2018
Preduzeća na području općine Konjic konstantno se suočavaju sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage, što predstavlja jednu od glavnih prepreka ili ograničenja za ispunjavanje razvojnih planova. Sa tim ciljem Agencija „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic je sa ciljem riješavanja ovih problema u saradnji sa Općinom Konjic, Federalnim zavodom za zapošljavanjem, Vladom HNK i uz učešće samih...
Read More
  ZAHTJEV ZA PRIJEDLOGE USAID WHAM (radna snaga i veći pristup aktivnostima tržišta) pozivaju organizacije koje ispunjavaju uslove za slanje konceptualnih bilješki za finansiranje grantova kako je detaljno opisano u nastavku: Datum otvaranja: 23. novembra 2017. godine Datum zatvaranja: 22. novembra 2018. godine Ukupna potencijalna sredstva: 400.000 USD Procijenjeni broj nagrada: 6 Maksimalna nagrada: 100.000...
Read More
  Analiza trenutnog stanja u pogledu kvalifikovane radne snage je bila jedna od važnijih stavki u anketi koju je Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK” d.o.o. provela u firmama na području općine Konjic. Iz odgovora postavljenih u ovim anketama se moglo vidjeti da je problem nedostatka kvalifikovane radne snage jedan od glavnih problema u tekućoj...
Read More
Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je u saradnji sa Šumarstvom “PRENJ” d.d. Konjic realizovala projekat “Sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu Borašnica – Rakov Laz” kod Konjica. Projekat je sufinansiran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša HNK-a preko Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja programa, projekata u oblasti zaštite,...
Read More
Kako bi se stvorili uslovi za bolje zapošljavanje nezaposlenih lica registrovanih na Birou za zapošljavanje na području općine Konjic, u proteklom periodu realizovano je nekoliko projekata među kojima je i projekat stručnog osposobljavanja i zapošljavanja inženjera hemije i radnika na površinskoj zaštiti metala, u okviru kojeg je bilo potrebno izvršiti prekvalifikaciju i obuku za 61-nog...
Read More
Sa ciljem stvaranja uslova za bolju zapošljivost nezaposlenih lica registrovanih u Zavodu za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), dana 30.11.2014.godine završena je realizacija projekta stručnog osposobljavanja i zapošljavanja varilaca , u okviru kojeg je bilo potrebno izvršiti prekvalifikaciju i obuku za 12 kandidata, od kojih je 10 zaposleno u kompaniju SIK d.o.o. Mostar. Kako bi se...
Read More
Usljed proširenja kapaciteta i uvođenja savremenih tehnologija u proizvodni proces preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o. iskazalo je potrebu za zapošljavanjem radnika sa specifičnim znanjima i vještinama u oblasti zaštite metala. Sa ciljem stvaranja uslova za bolju zapošljivost nezaposlenih lica, registrovanih na Birou za zapošljavanje na području općine Konjic, u proteklom periodu realizovan je projekat obrazovanja odraslih „Obuka...
Read More
  Dana 20.11.2013.godine objavljen je „Javni natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša HNK/HNŽ radi sufinanciranja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanje kvaliteta zraka i zaštite ozonskog omotača i energetske učinkovitosti”. Na ovaj javni poziv Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK” d.o.o. Konjic prijavila se sa projektom „Sanacija i...
Read More