enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Month

Mart 2018
U srijedu, 28.03.2018. godine u prostorijama Agencije održan je radni sastanak sa predstavnicima FIPA-e. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim iskustvima i projektima, te je dogovorena buduća saradnja između ove dvije agencije. Zajednički cilj je privlačenje direktnih stranih investicija i implementacija projekata od značaja za lokalnu zajednicu. 28.03.2018. godine, Konjic
Read More
Ambasada Japana u BiH svake godine objavi Javni poziv – Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti (GAGP). GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama i stanovništvu direktno, s ciljem zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba. U okviru GAGP, grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili nevladinim organizacijama, koje...
Read More
Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je u mjesecu julu 2017. godine potpisala Ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o realizaciji projekta „Proširenje kapaciteta Poslovnog inkubatora“, a u sklopu programa „Unaprijeđenje preduzetničke infrastrukture“. Realizacija projekta je završena u februaru 2018. godine, kada su u potpunosti završene sve aktivnosti u vezi sa...
Read More
U petak, 16.03.2018. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic održan je radni sastanak sa kolegama iz Razvojne agencije Žepče (RAŽ). Na ovom sastanku predstavnici obje Agencije su izložili svoja dosadašnja iskustva u radu i istakli mogućnost zajedničke saradnje u budućnosti. Direktorica Agencije “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic, gđa. Ajla Greda je...
Read More
Drugi javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda za inovativne poslovne ideje otvoren je danas. Sredstva u ukupnom iznosu od oko 3 miliona eura namijenjena su mikro, malim i srednjim preduzećima sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i startup-ima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti,...
Read More
Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture...
Read More