Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Month

March 2018

Posjeta predstavnika FIPA-e Razvojnoj agenciji “PRVI KORAK” d.o.o.

U srijedu, 28.03.2018. godine u prostorijama Agencije održan je radni sastanak sa predstavnicima FIPA-e. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim iskustvima i projektima, te je dogovorena buduća saradnja između ove dvije agencije. Zajednički cilj je privlačenje direktnih stranih investicija i implementacija projekata od značaja za lokalnu zajednicu. 28.03.2018. godine, Konjic

Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti (GAGP)

Ambasada Japana u BiH svake godine objavi Javni poziv – Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti (GAGP). GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama i stanovništvu direktno, s ciljem zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba. U okviru GAGP, grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili nevladinim organizacijama, koje […]

Projekat „Proširenje kapaciteta Poslovnog inkubatora“ u saradnji sa FMRPO

Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je u mjesecu julu 2017. godine potpisala Ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o realizaciji projekta „Proširenje kapaciteta Poslovnog inkubatora“, a u sklopu programa „Unaprijeđenje preduzetničke infrastrukture“. Realizacija projekta je završena u februaru 2018. godine, kada su u potpunosti završene sve aktivnosti u vezi sa […]

Radna posjeta Razvojne Agencije Žepče (RAŽ)

U petak, 16.03.2018. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic održan je radni sastanak sa kolegama iz Razvojne agencije Žepče (RAŽ). Na ovom sastanku predstavnici obje Agencije su izložili svoja dosadašnja iskustva u radu i istakli mogućnost zajedničke saradnje u budućnosti. Direktorica Agencije “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic, gđa. Ajla Greda je […]

Project “Expansion of capacities of the Business Incubator” in cooperation with FMRPO

Economic Development Agency “PRVI KORAK” Ltd. at July 2017 signed in Konjic a contract with the Federal Ministry of Development, Entrepreneurship and Crafts for realization of the project “Expansion of capacities of the Business Incubator” within the program “Improvement of Entrepreneurial Infrastructure”. The project was completed in February 2018, when all activities related to the […]

Working visit of Development Agency Zepce (RAZ)

On Friday, March 16, 2018 in the premises of the Economic Development Agency”PRVI KORAK” Ltd. Konjic was held a working meeting with colleagues from the Development Agency Zepce (RAZ). At this meeting, the representatives of both Agencies presented their previous work experiences and emphasized the possibility of joint cooperation in the future. Director of the […]

JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture […]