enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Day

Mart 26, 2018
Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je u mjesecu julu 2017. godine potpisala Ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o realizaciji projekta „Proširenje kapaciteta Poslovnog inkubatora“, a u sklopu programa „Unaprijeđenje preduzetničke infrastrukture“. Realizacija projekta je završena u februaru 2018. godine, kada su u potpunosti završene sve aktivnosti u vezi sa...
Read More
U petak, 16.03.2018. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic održan je radni sastanak sa kolegama iz Razvojne agencije Žepče (RAŽ). Na ovom sastanku predstavnici obje Agencije su izložili svoja dosadašnja iskustva u radu i istakli mogućnost zajedničke saradnje u budućnosti. Direktorica Agencije “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic, gđa. Ajla Greda je...
Read More