Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Month

July 2018

Poziv za dostavu projektnih prijedloga projekta razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM)

Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava kako je detaljnije navedeno u nastavku Datum izdavanja: 18 juli 2018. Datum zatvaranja: 12 septembar 2018. Ukupni iznos potencijalnih dodjeljenih sredstava: USD 410.000 Procijenjeni […]

OBAVIJEST IZ RAZVOJNE BANKE FBiH

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine kreirala je posebnu kreditnu liniju za finansiranje općina, gradova, kantona i javnih komunalnih preduzeća. Obavijest Razvojne banke F BiH možete pogledati u priloženim dokumentima. Priloženi dokumenti: Prilog Veličina  OBAVIJEST.docx 47.5 KB

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ KULTURE I SPORTA

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK objavilo je javne pozive za sufinansiranje projekata iz područja kulture i djelatnosti i projekata iz područja sporta. Javni pozivi i prijavni obrasci mogu se preuzeti u priloženim dokumentima. Priloženi dokumenti: Prilog Veličina  Javni poziv_kultura-2018-bos.pdf 270 KB  P R I J A V A_KULTURA_2018-bos.pdf 313.96 KB  Javni poziv SPORT-2018-bos.pdf […]

Sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic

Dana 09.07.2018. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic. Na sastanku se razgovaralo o visini građevinske rente na području općine Konjic i njenom poređenju sa drugim općinama u FBiH, kao i o problemu ažuriranja evidencije nezaposlenih na birou za zapošljavanje. Na sastanku je zaključeno da se […]

Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinansirati iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Budžetom HNK za 2018. godinu.

  Na osnovu člana 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne  uprave („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Budžetom  HNK  za 2018. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša,  broj: 01-1-02-1528/18 […]