enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Month

August 2018
Nakon završetka radova na uređenju platoa ispred Objekta D-0 ARK  Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je pokrenula je aktivnosti uređenja i unutrašnjeg dijela Objekta. U proteklom periodu izvršena je rekonstrukcija mokrih čvorova kao i osposobljavanje toaleta u kamuflažnom dijelu Objekta (zgrada broj 3) . Sve navedene aktivnosti vrše se u cilju proširenja...
Read More
U četvrtak, 16.08.2018. godine sa početkom u 11:00 sati održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici firme AD HARBI d.o.o., Općine Konjic i Agencije za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic. Sastanak je održan u sklopu poslovnog kompleksa u prostorijama bivše UNIS-ove Tvornice Zakovica smještene u Buturović Polju nedaleko od Konjica, koji je u procesu...
Read More
Ovaj projekat predstavlja prvu fazu u proširenju i unapređenju turističke ponude u Objektu D-0 ARK. Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK i vlastitim učešćem Agencije za ekonomski razvoj  “Prvi korak” d.o.o. Konjic.
Read More
Općina Konjic je aplicirala na projekat USAID/PPMG, a vezano za Program podrške marginaliziranim grupama (žena) i izabrana je među 40 općina/gradova za realizaciju istog. U septembru 2016. godine potpisan je ugovor između Općine Konjic i USAID/PPMG o realizaciji navedenog projekta, a Agencija „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic je bila zadužena za implementaciju istog i samim tim...
Read More
Ministarstvo privrede HNK objavilo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede s pozicije ”Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)” utvrđene Budžetom Hercegovačko – neretvanskog kantona za 2018. godinu s kriterijima raspodjele. Zahtjev  i prijavni obrasci mogu se preuzeti u mapi Javni konkursi – http://www.vlada-hnz-k.ba/bs/natjecaji . Priloženi dokumenti: Prilog Veličina  JAVNI POZIV_2018_.doc 126.5 KB
Read More
Dana 27.08.2018. godine, na web stranicama Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK i Vlade HNŽ, bit će objavljen Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja/boraca i djece ratnih vojnih invalida 2018, s ciljem da se sufinanciranjem troškova neto plaće osoba iz ciljne skupine Programa doprinese njihovom uključivanju na tržište rada. Javni poziv će biti otvoren 30...
Read More
Javni natječaj – Kreditni poticaji u 2018. Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2018. godinu. Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2018. godinu. Kreditna...
Read More
Otvoren je poziv za dostavu prijava za sredstva za Međunarodnu pomoć (International Assistance) iz Fonda za svjetsku baštinu (World Heritage Fund) za 2019. godinu. Sredstva iz Fonda za svjetsku baštinu su namijenjena projektima koji se odnose na dobra svjetske baštine locirana na teritoriji zemlje koja aplicira ili dobrima koja se nalaze na Tentativnoj listi te...
Read More
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava organizatore međunarodnih sajmova u Bosni i Hercegovini da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dana 24.07.2018.godine objavilo: JAVNI  POZIV organizatorima sajamskih i drugih manifestacija za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji, u 2018. godini Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva...
Read More