enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Day

11 Decembra, 2019
U prošloj sedmici, 27.11.2019. godine održana je redovna radna Skupština članova Asocijacije poduzetnika Hercegovine (APH). Nakon nekoliko riječi dobrodošlice i utvđenog postignutog kvoruma, predsjednik APH mreže gospodin Damir Vidačak upoznao je prisutne članove s postojećim dnevnim redom, pritom obrazlagajući rad APH Uprave tokom cijele 2019. godine.
Read More
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je 11.12.2019. godine objavilo potencijalne rang liste korisnika poticajnih sredstava po projektima „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“ i „Izgradnja poduzetničkih zona“ kao i listu korisnika, po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“ koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete natječaja. Agencija ”PRVI KORAK” d.o.o. je u saradnji...
Read More