bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Month

Februar 2020
JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/3 JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu — JK 2020/2 JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih...
Read More
Dana 17. februara 2020. godine u prostorijama Agencije ”PRVI KORAK” d.o.o. u Konjicu je održan sastanak fokus grupe s ciljem evaluacije realizovanih obuka mentora i primjene stečenih znanja u praksi. Sastanku su pored predstavnika Agencije ”PRVI KORAK” d.o.o. prisustvovali predstavnici firmi sa područja općine Konjic. Istog dana, u organizaciji Asocijacije poduzetnika Hercegovine organizovana je i...
Read More
U utorak 25.02.2020. godine u prostorijama Općine Konjic je održan Okrugli sto s ciljem promocije rada partnerstva, kao i promocije inkluzivne poduzetničke infrastrukture. Okrugli sto je organizovan u sklopu implementacije projekta ”Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start up-ima” koji finansira EU, a implementiraju Udruženje LiNK i općina Konjic sa partnerima. Teme Okruglog...
Read More
U sklopu radnog sastanka Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic koji je održan u četvrtak 20.02.2020. godine, predstavnici Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic su prezentovali projekat „Istraživanje tržišta radne snage sa aspekta potreba poslodavaca“ koji se provodi u saradnji sa Fondacijom Helvetas Moja Budućnost i Asocijacijom Poduzetnika Hercegovine na području četiri općine...
Read More
Objavljen konačni spisak žena koje su zadovoljile posljednje kriterije sa područja Općine Konjic, kao i lista žena koje i dalje imaju mogućnost da dobiju podršku od strane NODAS-a. Konačan spisak dobitnica podrške od strane NODAS-a
Read More
U četvrtak 20.02.2020. godine u restoranu preduzeća Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je radni sastanak Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. Na sastanku je prezentovano nekoliko važnih aktivnosti i projekata čija se realizacija očekuje u 2020. godini, a između ostalog radi se o projektu ”Zamjena vodovodne cijevi u poslovnoj zoni Unis”, te projektu ”Istraživanja tržišta rada...
Read More
Datum obavijesti: 20/02/2020 U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje: programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,programa i projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, iprograma i projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo...
Read More
Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je predstavio dva programa zapošaljavanja za 2020. godinu. Riječ o Progamu sufinansiranja zapošljavnja 2020, te o Programu sufinasiranja samozapošljavanja Start Up. Javni poziv za učešća aplikanata u oba programa bit će objavljani 28. februara na web portalu FZZZ, a osam dana ranije bit će dostupni tekstovi programa kako bi se potencijalni...
Read More
Kakanj, 18.02.2020. U prostorijama Općine Kakanj održan je stručni skup na temu „Komparativna analiza programa podrške start up-ima i efekti“. Na skupu su predstavljeni primjeri dobre prakse FBiH-RS kada su u pitanju programi podrške start up-ima i efekti, te preliminarni nacrt komparativne analize programa podrške start up-ima u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način usaglašen...
Read More
1 2