bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Month

April 2020
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUKAMA „POKRENI SVOJ POSAO“ Općine Jablanica, Kakanj i Konjic pozivaju sve osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao, da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“ u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“,  koji finansira Evropska unija u sklopu projekta EU4Business. Projekat EU4Bussiness –...
Read More
Investicijska fondacija “Impakt” Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske,  a koji je tokom 2018. i 2019. godine u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH realizirao YEP  inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje 120 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na...
Read More
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini. Preuzimite Javni poziv ovdje: LINK Aplikacione obrasce možete preuzeti: LOT 1: LINKLOT 4 : LINKLOT 5: LINK Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:...
Read More
Općina Konjic u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj ”PRVI KORAK” d.o.o. Konjic trenutno provodi dva istraživanja usmjerena na analizu stanja privrede općine Konjic: 1. ”Kako kriza uzrokovana virusom COVID-19 utiče na poslovanje obrta u općini Konjic?” 2. “Kako kriza prouzrokovana virusom COVID-19 utiče na kompanije i male biznise u općini Konjic?” Ankete su namijenjene...
Read More
Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku putem bespovratnih sredstava kako je detaljnije navedeno u nastavku. Datum izdavanja: 16-4-2020.Datum zatvaranja: 11-5-2020. Ukupni iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava: USD 100.000Procijenjeni broj dodijeljenih ugovora: 5 Maksimalni iznos...
Read More
Razvojna banka Federacije BiH, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19”, postojećim i potencijalnim klijentima, privrednicima i obrtnicima, omogućava da u narednom periodu stabiliziraju poslovanje, kroz  NOVU Kreditnu liniju za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljednica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19”. Namjena kreditnih sredstava nove Kreditne linije može biti: •...
Read More