bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Agencija “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic kreće u realizaciju novog projekta

U petak, 13.12. 2019. godine u Gradu Mostaru u prostorijama Intera Tehnološkog Parka, upriličeno je potpisivanje ugovora o grantu naslova “Unaprijeđenje srednjeg strukovnog obrazovanja kroz obavljanje praktične nastave u kompanijama i javno-privatni dijalog u skladu s potrebama tržišta rada: info centri za kompanije u Hercegovačko-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu” između Asocijacije
poduzetnika Hercegovine (APH), čiji predsjednik je gospodin Damir Vidačak i Fondacije Helvetas Moja Budućnost, čiji predstavnik je gospodin Sven Dominković.

Vizija je da APH i Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic postanu informativni centri koji nude organizovanje praktičnog dijela nastave, obuke mentora radi uspješne koordinacije praktične nastave za preduzeća članice APH i Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic, kao i jasne i blagovremene informacije o sektorskim potrebama poslodavaca na lokalnom tržištu rada u cilju izbora budućeg zanimanja.

Cilj je kroz projekt, u periodu trajanja od 12 mjeseci, unaprijediti znanja i vještine sudionika srednješkolskog obrazovnog sistema. Aktivno će se raditi na unaprijeđenju komunikacije između javnog i privatnog sektora i omogućit će se uvođenje efekasnije praktične nastave kao neizbježnog elementa tokom srednjeg stručnog obrazovanja. Uz sve to, aktivirat će se preduzetnička strana i kroz analize tržišta potrebnih radnih snaga.
Ova aktivnost podržana je od strane razvojne organizacije Helvetas iz Švicarske kroz projekat Moja Budućnost.

Izvor: https://ap-herc.ba/potpisan-ugovor-o-grantu-izmedu-asocijacije-poduzetnika-hercegovine-i-fondacije-helvetas-moja-buducnost/?fbclid=IwAR3n-eI585VpRLkUuh6nBehvp899Jy8Ljd-ANnsyo3_sKFmB_7mK2Q9EtYA