enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

By

prvikorak
JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019. GODINU  po Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja    Ciljevi projekta: Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja. Kriteriji za izbor korisnika sredstava: Imovinsko stanje učenika; uspjeh u prethodnoj godini školovanja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji...
Read More
Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podršku TRAG Fondacije objavljuje javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije za osnaživanje žena, fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.) za učestvovanje u edukativnom programu AGENDA: BORBA PROTIV...
Read More
Zajednički projekat USAID-a i Vlade Švedske “Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II” (FARMA II) raspisao je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će podržati ulaganja u inovacije u poljoprivredu, jačanje uloge žena, mladih i marginaliziranih grupa, te novoosnovanih preduzeća, kao i aktivnosti promocije poljoprivrednih proizvoda s ciljem povećanja prodaje i osiguranja pristupa tržištu. Ukupno...
Read More
Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih preduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica. Organizacija NODAS je započela realizaciju projekta “ Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih poduzeća pod vodstvom žena u općinama Konjic, Kladanj i Vlasenica”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Njemačko Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ, uz...
Read More
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 4.800.000,00 KM, raspoređenih na četiri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi: Lot I: Za finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine...
Read More
Grantovi se odobravaju u iznosu do 50.000 KM Peti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava otvoren je danas u okviru aktivnosti USAID Projekta “Diaspora Invest”.   Riječ je o grant sredstvima namjenjenim malim i srednjim preduzećima. Ključni uslovi su da kompanije ne smiju biti starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu...
Read More
Agencija za ekonomski razvoj ”PRVI KORAK” d.o.o. je u proteklom mjesecu za potrebe unapređenja stanja u Titovom bunkeru angažovala stručnjake na polju vatrozaštite i elektroinstalacija. S obzirom na to da je rok za upotrebu postojećih vatrogasnih aparata u objektu D-O ARK već bio u poodmakloj fazi, bilo je neophodno izvršiti zamjenu istih. Nakon obilaska terena...
Read More
Agencija ”PRVI KORAK” d.o.o. je u ime Općine Konjic uspješno aplicirala na Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta za Obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa. Odobrena sredstva u iznosu od 7.000,00 KM će biti usmjerena na Sanaciju kamuflažnih zgrada II i III u sklopu objekta D-O ARK. Nakon uređenja platoa ispred objekta, sanacije mokrih čvorova,...
Read More
Dana 26.08.2019. godine, na web stranicama Službe za zapošljavanje HNK, bit će objavljeni Javni pozivi za sudjelovanje u programima: Programu sufinansiranja zapošljavanja djece poginulih boraca 2019 Programu sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2019 Cilj programa jeste da se sufinansiranjem troškova neto plate osoba iz ciljnih grupa Programa doprinese njihovom uključivanju na tržište rada. Javni...
Read More
Obavještavamo vas da je okviru Programa EU COSME 2014-2020 raspisan Poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma putem transnacionalnih saradnji i prenosa znanja“. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 24. oktobar 2019. godine. Cilj predmetnog poziva je: jačanje transnacionalne i prekogranične saradnje radi...
Read More
1 2 3 17