enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Category

Javni pozivi
Predmet  javnog  konkursa  je prikupljanje prijava za sufinansiranje projekata s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije uprivrednim društvima  za  postavljanje   jednog    ili  više   novih  sistema  za   korištenje  obnovljivih  izvora  energije  za  proizvodnju  toplinske  ili  toplinske  i   rashladne energijeu postojeće proizvodne objekte na području Hercegovačko-neretvanskog kantona: Dizalice topline za grijanje potrošne vode i/ili za grijanje prostora ili za grijanje...
Read More
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je 11.12.2019. godine objavilo potencijalne rang liste korisnika poticajnih sredstava po projektima „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“ i „Izgradnja poduzetničkih zona“ kao i listu korisnika, po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“ koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete natječaja. Agencija ”PRVI KORAK” d.o.o. je u saradnji...
Read More
K O N K U R S za upis 20 polaznica na program mentorske podrške “MENTORING ZA RAST” Ovaj šestomjesečni program stručne poslovne podrške namijenjen je isključivo ženama vlasnicama ili menadžericama mikro, malih i srednjih preduzeća, koja posluju kraće od 3 godine, a obuhvata 50 sati grupnog mentoringa i po 3 sata individualnog mentoringa, u...
Read More
U četvrtak, 28.11.2019. godine, objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP). Fond od milion i po eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije: razvoj proizvoda / usluga kroz nove pristupeu pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji, na primjer,...
Read More
U skladu sa ugovorom o saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju društva Nodas iz Sarajeva kroz projekat „Osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u općini Konjic“ kao mjera implementacije projekta donesena je lista aplikantica koje su prošle prvu selekciju u projektu. Spisak aplikantica koje su prošle prvu selekciju u Općini Konjic Izvor: https://www.konjic.ba/ba/vijesti/iz-konjica/293-nodas-objavio-spisak-aplikantica-koje-su-prosle-prvu-selekciju.html
Read More
Fondacija 787 poziva sve mlade osobe iz BiH koje žele riješiti neki problem u svojoj lokalnoj zajednici ili doprinijeti njenom ekonomskom razvoju na inovativan način, da se prijave za učešće u programu BOLD START koji se realizuje uz podršku američke vlade. Ukupno 30 mladih poduzetnika/ca i lidera/ki, starosti 20 do 35 godina, iz cijele Bosne i Hercegovine...
Read More
Pozivaju se svi zainteresovani registrovani pravni subjekti na području Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Crne Gore, da dostave svoje prijave za certifikaciju objekata pogodnih za bicikliste (Bike Friendly Standard). Registrovani subjekti koji žele da dostave svoje prijave mogu se prijaviti unutar neke od sljedećih kategorija Bike Friendly Standarda: BFS za smještajne objekte, namijenjen je za...
Read More
Ambasada Republike Češke u Sarajevu je pokrenula javni poziv za projektne prijedloge u oblasti pomoći ekonomskim aktivnostima. Lokalne organizacije mogu dobiti finansijsku podršku za usluge pružene češkim kompanijama koje su zainteresovane za poslovanje u Bosni i Hercegovini. Program pomoći ekonomskim aktivnostima ima za cilj pronalaženje lokalnih partnera sa dobrim poznavanjem tržišnog i zakonodavnog okruženja u...
Read More
JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019. GODINU  po Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja    Ciljevi projekta: Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja. Kriteriji za izbor korisnika sredstava: Imovinsko stanje učenika; uspjeh u prethodnoj godini školovanja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji...
Read More
Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podršku TRAG Fondacije objavljuje javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije za osnaživanje žena, fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.) za učestvovanje u edukativnom programu AGENDA: BORBA PROTIV...
Read More
1 2 3 4 10