enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Category

Udruženje privrednika sjednice i zapisnici
U sklopu radnog sastanka Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic koji je održan u četvrtak 20.02.2020. godine, predstavnici Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic su prezentovali projekat „Istraživanje tržišta radne snage sa aspekta potreba poslodavaca“ koji se provodi u saradnji sa Fondacijom Helvetas Moja Budućnost i Asocijacijom Poduzetnika Hercegovine na području četiri općine...
Read More
U četvrtak 20.02.2020. godine u restoranu preduzeća Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je radni sastanak Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. Na sastanku je prezentovano nekoliko važnih aktivnosti i projekata čija se realizacija očekuje u 2020. godini, a između ostalog radi se o projektu ”Zamjena vodovodne cijevi u poslovnoj zoni Unis”, te projektu ”Istraživanja tržišta rada...
Read More
U prošloj sedmici, 27.11.2019. godine održana je redovna radna Skupština članova Asocijacije poduzetnika Hercegovine (APH). Nakon nekoliko riječi dobrodošlice i utvđenog postignutog kvoruma, predsjednik APH mreže gospodin Damir Vidačak upoznao je prisutne članove s postojećim dnevnim redom, pritom obrazlagajući rad APH Uprave tokom cijele 2019. godine.
Read More
Dana, 24.04.2019. godine održana je V redovna skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. Na skupštini su usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2018. godinu, kao i Plan rada i Finansijski plan za 2019. godinu. Također, članovi skupštine su podržali prijedlog članova Upravnog odbora o uvođenju funkcije drugog potpredsjednika za koju je jednoglasno...
Read More
U ponedjeljak, 10.09.2018. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. održan je sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika sa početkom u 14,00 sati. Na sastanku se razgovaralo o obuci za mentore koja se održava 12., 13. i 14. septembra u Garden City hotelu. Preduzeća koja su zainteresovana mogu poslati svoje zaposlenike na obuku, koji će po završetku...
Read More
Dana 09.07.2018. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic. Na sastanku se razgovaralo o visini građevinske rente na području općine Konjic i njenom poređenju sa drugim općinama u FBiH, kao i o problemu ažuriranja evidencije nezaposlenih na birou za zapošljavanje. Na sastanku je zaključeno da se...
Read More
U srijedu, 25.04.2018. godine, u Sali vijeća Općine Konjic, sa početkom u 11:00 sati održana je IV (četvrta) redovna Skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. Na Skupštini su usvojeni Izvještaji za 2017. godinu i Program i Plan za 2018. godinu. Uz jednoglasno usvajanje izvršene su izmjene člana 31. Statuta Udruženja privrednika, a koji se...
Read More
Dana 20.11.2017. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je sastanaka Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih prvirednika Konjic. Na ovom sastanku prisutnim članovima prezentovan je program prekvalifikacije radne snage od strane Visoke škola za turizam i menadžment Konjic. Dogovoreno je da u što skorijem periodu predstavnici Upravnog odbora održe jedan radni sastanak sa...
Read More
U ponedjeljak, 10.07.2017. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj, održan je sastanak treći sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika u 2017. godini. Na sastanku su razmatrane inicijative predložene od strane članova Upravnog odbora i dogovoreno je da se održe sastanci sa predstavnicima Općine kako bi se razgovaralo o načinima realizacije pomenutih inicijativa. Bilo je riječi i o...
Read More
U ponedeljak 06.02.2017. godine održan je I sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika u ovoj godini. Na sastanku su prisutni članovi Upravnog odbora sumirali rezultate rada Udruženja u prethodnoj godini i dali smjernice za daljni rad. Dogovoreno je da se III redovna skupština Udruženja održi krajem mjeseca marta do kada je potrebno pripremiti sve materijale neophodne...
Read More
1 2 3 4