enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Category

Novosti
OBAVIJEST (24.5.2019. godine) – Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 bit će nastavljen 27.5.2019. godine (ponedjeljak) i to za sljedeće kantone i mjere: SBK: Prilika za sve 2019, Periodično/sezonsko 2019, Doprinosi 500 – 2019, Javni radovi 2019, Nova prilika 2019, Tražim poslodavca 2019, Zapošljavanje žena 2019;ZDK: Prilika za sve 2019, Periodično/sezonsko 2019,...
Read More
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini. Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima: PROJEKAT BR. 1: POTICAJI INOVATORIMA – POJEDINCIMAPROJEKAT BR. 2: POTICAJ UDRUŽENJIMA, KOMORAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMAPROJEKAT BR. 3: UNAPREĐENJE INSTITUCIJSKE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTUREPROJEKAT BR. 4: TEHNIČKO USKLAĐIVANJE (UVOĐENJE ISO I HACCP STANDARDA...
Read More
Federalno ministarstvo kulture i sporta je objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za transfere: TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐATRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINETRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURETRANSFER ZA SPORT...
Read More
JAVNI KONKURS za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije Bosne i Hercegovine- Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem...
Read More
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA PARTNERSTVA U TURIZMU Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata. Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici i turistički operateri, sa naglaskom na žene i...
Read More
PROGRAM 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opis programa: Podrška projektima za unapređenje rada Regionalnih centara za upravljanje otpadom i Regionalnim sanitarnim deponijama Raspoloživa sredstva: 200.000 KM Najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 200.000 KM od čega maksimalno 10% na administrativne troškove Korisnici sredstava: Privredna...
Read More
JAVNI POZIV FEDERALNOG MINISTARSTVA OKOLIŠA I TURIZMA za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava za 2019.godinu. Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”. PROGRAM 1. Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz promociju svih oblika turizma Najniži iznos po projektu:...
Read More
Otvoren je Javni poziv za dodjelu malih grantova u okviru WeB4YES projekta (Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih) koji je podržan u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima 2016 – 2017. – Konsolidacija regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva. Cilj ovog poziva je poboljšanje efikasnosti organizacija civilnog društva na Zapadnom...
Read More
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije  Bosne i Hercegovine za 2019. godinu  Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  27/19),  federalna ministrica obrazovanja...
Read More
Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine. preko 180 projekta u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR / 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa. Iako obje...
Read More
1 2 3 9