bsen

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bsen

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Category

Projekti
Nakon završetka radova na uređenju platoa ispred Objekta D-0 ARK  Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je pokrenula je aktivnosti uređenja i unutrašnjeg dijela Objekta. U proteklom periodu izvršena je rekonstrukcija mokrih čvorova kao i osposobljavanje toaleta u kamuflažnom dijelu Objekta (zgrada broj 3) . Sve navedene aktivnosti vrše se u cilju proširenja...
Read More
Ovaj projekat predstavlja prvu fazu u proširenju i unapređenju turističke ponude u Objektu D-0 ARK. Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK i vlastitim učešćem Agencije za ekonomski razvoj  “Prvi korak” d.o.o. Konjic.
Read More
Općina Konjic je aplicirala na projekat USAID/PPMG, a vezano za Program podrške marginaliziranim grupama (žena) i izabrana je među 40 općina/gradova za realizaciju istog. U septembru 2016. godine potpisan je ugovor između Općine Konjic i USAID/PPMG o realizaciji navedenog projekta, a Agencija „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic je bila zadužena za implementaciju istog i samim tim...
Read More
Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je u mjesecu julu 2017. godine potpisala Ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o realizaciji projekta „Proširenje kapaciteta Poslovnog inkubatora“, a u sklopu programa „Unaprijeđenje preduzetničke infrastrukture“. Realizacija projekta je završena u februaru 2018. godine, kada su u potpunosti završene sve aktivnosti u vezi sa...
Read More
Preduzeća na području općine Konjic konstantno se suočavaju sa problemom nedostatka kvalifikovane radne snage, što predstavlja jednu od glavnih prepreka ili ograničenja za ispunjavanje razvojnih planova. Sa tim ciljem Agencija „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic je sa ciljem riješavanja ovih problema u saradnji sa Općinom Konjic, Federalnim zavodom za zapošljavanjem, Vladom HNK i uz učešće samih...
Read More
  Analiza trenutnog stanja u pogledu kvalifikovane radne snage je bila jedna od važnijih stavki u anketi koju je Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK” d.o.o. provela u firmama na području općine Konjic. Iz odgovora postavljenih u ovim anketama se moglo vidjeti da je problem nedostatka kvalifikovane radne snage jedan od glavnih problema u tekućoj...
Read More
Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je u saradnji sa Šumarstvom “PRENJ” d.d. Konjic realizovala projekat “Sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu Borašnica – Rakov Laz” kod Konjica. Projekat je sufinansiran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša HNK-a preko Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda radi sufinansiranja programa, projekata u oblasti zaštite,...
Read More
Kako bi se stvorili uslovi za bolje zapošljavanje nezaposlenih lica registrovanih na Birou za zapošljavanje na području općine Konjic, u proteklom periodu realizovano je nekoliko projekata među kojima je i projekat stručnog osposobljavanja i zapošljavanja inženjera hemije i radnika na površinskoj zaštiti metala, u okviru kojeg je bilo potrebno izvršiti prekvalifikaciju i obuku za 61-nog...
Read More
Sa ciljem stvaranja uslova za bolju zapošljivost nezaposlenih lica registrovanih u Zavodu za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), dana 30.11.2014.godine završena je realizacija projekta stručnog osposobljavanja i zapošljavanja varilaca , u okviru kojeg je bilo potrebno izvršiti prekvalifikaciju i obuku za 12 kandidata, od kojih je 10 zaposleno u kompaniju SIK d.o.o. Mostar. Kako bi se...
Read More
Usljed proširenja kapaciteta i uvođenja savremenih tehnologija u proizvodni proces preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o. iskazalo je potrebu za zapošljavanjem radnika sa specifičnim znanjima i vještinama u oblasti zaštite metala. Sa ciljem stvaranja uslova za bolju zapošljivost nezaposlenih lica, registrovanih na Birou za zapošljavanje na području općine Konjic, u proteklom periodu realizovan je projekat obrazovanja odraslih „Obuka...
Read More
1 2