enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Category

Projekti
Agencija za ekonomski razvoj ”PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je tokom 2019. godine radila na prikupljanju, obradi i kreiranju sadržaja, kako tekstualnih, tako i grafičkih koji su sastavni dio web stranice za promociju turističkih potencijala općine Konjic. S obzirom na veliki razvojni potencijal, brojne prirodne i društvene turističke atraktivnosti taj proces je iziskivao dosta truda, rada...
Read More
Agencija za ekonomski razvoj ”PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je  u proteklom periodu radila na finalnim aktivnostima, koje su sastavni dio implementacije projekta ”Obuka žena za tkanje tepiha” u Konjicu. Te aktivnosti su podrazumijevale pripremu finalnog finansijskog i narativnog izvještaja, te ostale dokumentacije kojom se potvrđuje namjenski utrošak uloženih sredstava svih partnera na projektu. Jedna od...
Read More
REZULTATI PRIJAVA NA PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI ”POKRENI SVOJ POSAO” Na osnovu ponovljenog Javnog poziva za zainteresirane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao na području Općine Konjic odabrani su kandidati za pohađanje obuke. Redni brojIme i prezime učesnika/ceIme roditelja1.Elvedina MacicMujo2.Ali BajićEnver3.Amira PirijaSafedin4.Adnan ŠišićMeho5.Harun ŠunjŠefik6.Mehmed ErzumlićAhmet7.Armina AlicJasmina8.Aldin MandzukaMuhamed9.Nihada KezoKemalKonjic, 26.06.2020. godine Početak obuka...
Read More
Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. pozivaju sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ koji se provodi u okviru EU4Business programa-za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju...
Read More
Ovim pravilnikom uređuje se način procjene i odabira poslovnih ideja i planova kandidata sa područja općina Jablanica, Kakanj i Konjic, a okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške binisima“ koji partnerstvo realizira uz podršku Međunarodne organizacije rada i Europske Unije. Projekat EU4Bussiness – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, finansira Evropska unija...
Read More
U petak, 29.05.2020. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Agencije „PRVI KORAK“ d.o.o. upriličeno je potpisivanje Sporazuma o uspostavljanju lokalnog partnerstva za zapošljavanje kao jedne od niza projektnih aktivnosti u sklopu projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivne podrške start-upovima “ koji se provodi na području tri općine Jablanica, Konjic i Kakanj, a ima...
Read More
REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA OBUKAMA „POKRENI SVOJ POSAO“ OPĆINA KONJIC Početak obuka za Grupu 01 i Grupu 02 je planiran u periodu 01.06.-07.06.2020. godine. Početak obuka za Grupu 03 je planiran u 07. mjesecu 2020. godine. Kandidati će dobiti dodatne informacije o održavanju obuka putem e-maila. R.br.Ime i prezime učesnika/ceIme roditeljaIzvođenje obuke GRUPA: 01  1Adisa...
Read More
USAID Diaspora Invest, Agencija za ekonomski razvoj ”PRVI KORAK” d.o.o. Konjic i Općina Konjic Vas pozivaju na info sesiju, u okviru koje će predstaviti javni poziv za dodjelu bespovratnih (grant) sredstava za povećanje investicija iz dijaspore i otvaranje novih radnih mjesta kroz neposredna ulaganja, prijenos znanja i uvođenje novih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Projekat...
Read More
Dana 17. februara 2020. godine u prostorijama Agencije ”PRVI KORAK” d.o.o. u Konjicu je održan sastanak fokus grupe s ciljem evaluacije realizovanih obuka mentora i primjene stečenih znanja u praksi. Sastanku su pored predstavnika Agencije ”PRVI KORAK” d.o.o. prisustvovali predstavnici firmi sa područja općine Konjic. Istog dana, u organizaciji Asocijacije poduzetnika Hercegovine organizovana je i...
Read More
U utorak 25.02.2020. godine u prostorijama Općine Konjic je održan Okrugli sto s ciljem promocije rada partnerstva, kao i promocije inkluzivne poduzetničke infrastrukture. Okrugli sto je organizovan u sklopu implementacije projekta ”Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start up-ima” koji finansira EU, a implementiraju Udruženje LiNK i općina Konjic sa partnerima. Teme Okruglog...
Read More
1 2 3 4