enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Category

Projekti
Dana 30.09.2019. godine u Konjicu počela je obuka žena za tkanje tepiha u trajanju od tri mjeseca, kojom rukovodi iskusna predavačica iz Turske. Također, danas je direktor preduzeća Carpet Centar d.o.o iz Čapljine sa učesnicama obuke potpisao Ugovore. Potpisivanju su prisustvovali i zaposlenici Agencije “PRVI KORAK” d.o.o., koja je partner i implementator projekta. Dana, 25.09.2019....
Read More
Dana, 25.09.2019. godine u kabinetu načelnika Općine Konjic, gdin. Emira Bubala održano je svečano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu u implementaciji projekta “Obuka žena za tkanje tepiha”. Konjički kraj je tradicionalno imao i razvijao kućnu radinost i bio poznat po tkalačkim rukotvorinama i drvorezbarstvu. Sa ciljem očuvanja tradicije, i iskazanim interesom preduzeća Carpet Centar d.o.o. iz...
Read More
Agencija ”PRVI KORAK” d.o.o. je u ime Općine Konjic uspješno aplicirala na Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta za Obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa. Odobrena sredstva u iznosu od 7.000,00 KM će biti usmjerena na Sanaciju kamuflažnih zgrada II i III u sklopu objekta D-O ARK. Nakon uređenja platoa ispred objekta, sanacije mokrih čvorova,...
Read More
JU „Sportska dvorana“ Konjic već od davne 1987. godine predstavlja mjesto svih sportskih i kulturnih dešavanja, te usluge ove institucije redovno koriste svi sportski klubovi koji egzistiraju na području naše općine, kao i Druga osnovna škola Konjic za potrebe odvijanja nastave iz predmeta „Tjelesni odgoj“. Ako uzmemo u obzir vijek trajanja objekta te da do...
Read More
Nakon završetka radova na uređenju platoa ispred Objekta D-0 ARK  i  rekonstrukcije mokrih čvorova kao i osposobljavanja toaleta u kamuflažnom dijelu Objekta (zgrada broj 3) ukupne vrijednosti 10.000 KM, Agencija  za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic uspješno je privela kraju i aktivnosti vezane za krečenje tunela koji povezuje vanjski (kamuflažni)  i štićeni dio objekta....
Read More
U periodu od 12-14. septembra 2018. godine u prostorijama hotela „Garden City“ u Konjicu održana je obuka za mentore praktične nastave u firmama. Obuka je organizovana od strane Pedagoškog Zavoda Mostar i Zavoda za Školstvo Mostar, zajedno s Agencijom za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic, uz podršku Asocijacije poduzetnika Hercegovine i programa PrilikaPlus. Program...
Read More
Nakon završetka radova na uređenju platoa ispred Objekta D-0 ARK  Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je pokrenula je aktivnosti uređenja i unutrašnjeg dijela Objekta. U proteklom periodu izvršena je rekonstrukcija mokrih čvorova kao i osposobljavanje toaleta u kamuflažnom dijelu Objekta (zgrada broj 3) . Sve navedene aktivnosti vrše se u cilju proširenja...
Read More
Ovaj projekat predstavlja prvu fazu u proširenju i unapređenju turističke ponude u Objektu D-0 ARK. Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK i vlastitim učešćem Agencije za ekonomski razvoj  “Prvi korak” d.o.o. Konjic.
Read More
Općina Konjic je aplicirala na projekat USAID/PPMG, a vezano za Program podrške marginaliziranim grupama (žena) i izabrana je među 40 općina/gradova za realizaciju istog. U septembru 2016. godine potpisan je ugovor između Općine Konjic i USAID/PPMG o realizaciji navedenog projekta, a Agencija „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic je bila zadužena za implementaciju istog i samim tim...
Read More
Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je u mjesecu julu 2017. godine potpisala Ugovor sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta o realizaciji projekta „Proširenje kapaciteta Poslovnog inkubatora“, a u sklopu programa „Unaprijeđenje preduzetničke infrastrukture“. Realizacija projekta je završena u februaru 2018. godine, kada su u potpunosti završene sve aktivnosti u vezi sa...
Read More
1 2