bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Federalni zavod za zapošljavanje-Uskoro objava novih javnih poziva

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 14.1.2019. godine usvojio programe aktivne politike zapošljavanja koji će biti realizirani u ovoj godini.

Uskoro će biti objavljeni javni pozivi za sudjelovanje u tim programima, a o tačnom datumu objave javnost će biti blagovremeno obaviještena putem web portala Zavoda i sredstava javnog informiranja.

Do tada, potencijalni korisnici mogu se upoznati sa tekstovima programa koji se nalaze u nastavku:

  1. Program sufinansiranja zapošljavanja 2019 (pdf)
  2. Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 (pdf)
  3. Program „Obuka i rad 2019“ (pdf)
  4. Program sufinansiranja zajedničkih projekata za drugim organizacijama i institucijama (pdf)

Izvor: http://fzzz.ba/portal/ID:C-193