bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Registar firmi | Građevinarstvo

O & S d.o.o.
AGI D.O.O.
BUJICE D.D.
DIESEL D.O.O.
FAHMO-GRADNJA D.O.O.
GPI D.O.O.
GRADNJA-KONJIC D.O.O.
HIDROINŽINJERING BIRO D.O.O.
HIT-ESTRIH D.O.O.
INVEST GROUP D.O.O.
KONJIC-STAN D.O.O.
MONTER D.O.O.
PROKON D.O.O.
TERZIĆ D.O.O.
VRTIĆ D.O.O.
ZAMŠ D.O.O. Export-Import
DF "GRADNJA"D.O.O.
GD "RAD" D.D.

ID broj: 422788396000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 41.20
Naziv SKD: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Adresa: Tušćica 9, Konjic
Ovlašteno lice: Osman Hebibović

ID broj: 422704222000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.2
Naziv SKD: Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova
Adresa: Živašnica bb, Konjic
Telefon: +387 36 734 110
Fax: +387 36 734 112
Website: agi.ba
Ovlašteno lice: Alija Nezirević, direktor

AGI doo Konjic je porodična firma osnovana 1997 godine. Prvih nekoliko godina postojanja bavimo se poslovima u oblasti visokogradnje, najčešće rekonstrukcijom ratom oštećenih objekata ali i novogradnjom. Proširenje vrste i obima poslova nameće potrebu jačanja kapaciteta firme, kako u kadrovskom tako i u tehnološkom smislu. Početkom 2000-te godine značajno se investira u građevinsku mehanizaciju i ulazi u poslove iz oblasti niskogradnje. Radovi se izvode za potrebe telekomunikacijskih operatera ali se bavimo i rekonstrukcijom i izgradnjom vodovoda i kanalizacije kao i saobraćajnica. 2006 godine preduzeće je proširilo svoju djelatnost na proizvodnju svježeg betona, nabavkom savremene betonare. Posjedujemo vlastiti kamenolom kao i mehanizaciju za proizvodnju frakcija za betone. Bavimo se proizvodnjom gotovih proizvoda od betona (betonski blokovi, galanterija, stubovi, cijevi…) Stalno ulaganje u kadrove, opremu i mehanizaciju omogućilo nam je da spremno dočekamo izgradnju auto-ceste na koridoru V-C te uzmemo aktivno učešće kao jedna od firmi podizvođača.

ID broj: 422709569000
Oblik organizacije: Dioničko društvo
SKD: 45.21; 45.212
Naziv SKD: Gradnja cjevovoda za tečnosti i plinove; Igradnja objekata niskogradnje
Adresa: Stara Čaršija bb, Konjic
Telefon: +387 36 734 060
Fax: +387 36 734 061
Website: bujicekonjic.com
Ovlašteno lice: Ahmed Boloban, direktor

Društvo za vodoprivredu “Bujice d.d.” Konjic je sljednik Preduzeća za vodoprivredu “Bujice” d.o.o. Konjic, koje je osnovano 1955. godine.

Bujice d.d. Konjic je specijalizovano preduzeće za:
– vodoprivredu,
– visokogradnju i niskogradnju,
– proizvodnju betonskih proizvoda,
– vađenje šljunka i pijeska, te kamena za građevinarstvo,
– održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i dr.

ID broj: 422724967000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.110
Naziv SKD: Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
Adresa: Zanatski centar bb, Konjic

ID broj: 422714015000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.211
Naziv SKD: Visokogradnja
Adresa: Kolonija bb, Konjic
Telefon: +387 36 729 913
Fax: +387 36 729 913
Website: www.fahmogradnja.com
Ovlašteno lice: Fadil Hebibović, direktor

Fahmo-gradnja obavlja sve vrste radova u visokogradnji, te nudi kompletna rješenja u izgradnji i adaptaciji stambenih i poslovnih objekata i njihovog okoliša.

Firma je osnovana 28. marta, sada već davne 1996. godine. Osnivač i vlasnik firme je Fadil Hebibović.

Radimo sa najpoznatijim građevinskim materijalima na tržištu.
Firma posjeduje certifikat za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008

Naša firma među prvim je osnovanim građevinskim firmama na ovom području u poslijeratnom periodu. Osim što se možemo pohvaliti dugom tradicijom, u proteklom periodu realizovali smo niz zapaženih projekata na području općine Konjic i tako dali značajan doprinos u njenom poslijeratnom oporavku.

ID broj: 422702050000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.110; 45.212
Naziv SKD: Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi; Izgradnja objekata niskogradnje
Adresa: Orašje do br.10, Konjic
Telefon: + 387 36 734 341
Fax: + 387 36 734 341
Ovlašteno lice: Džemal Novalić, direktor

ID broj: 422704702000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.211
Naziv SKD: Visokogradnja
Adresa: Mostarska 95, Konjic
Telefon: +387 36 731 556
Fax: +387 36 735 970
Website: www.gradnja-konjic.ba
Ovlašteno lice: Senad Hebibović, direktor

Gradnja kao zanatska radnja je osnovana 1998. godine, tokom vremena i uspješnog poslovanja raste i širi se te 2002.godine prerasta u dioničko društvo i mjenja ime u:
Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge ” GRADNJA –KONJIC ” DOO , sa sjedištem u Konjicu ul. Mostarska br. 95. Djelatnost društva je pružanje usluga kompletnog građevinskog inžinjeringa i izvođenja svih građevinsko – zanatskih radova iz oblasti građevine za što posjedujemo odgovarajuću opremu i kvalifikovanu radnu snagu.
Imamo sopstvenu proizvodnju PVC stolarije (VEKA-njemački profili) i Alu bravariju.
Od osnivanja pa do danas smo sagradili niz objekata : stambeno – poslovnih, infrastrukturnih, vikend i vjerskih objekata.

Prilikom izvođenja građevinsko – zanatskih radova u potpunosti primjenjujemo zakonom predviđene propise iz oblasti građevinarstva, oslanjajući se na bogato iskustvo vodeći računa o kvalitetu, kako ugrađenih materijala, tako i izvedenih radova, poštujući rokove i interese investitora

ID broj: 422730207000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.420
Naziv SKD: Ugradnja stolarije
Adresa: Mostarska bb, Konjic
Telefon: +387 61 175 103
Fax: +387 36 727 282
Ovlašteno lice: Denis Prevljak, direktor

ID broj: 422762923000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 43.33
Naziv SKD: Postavljanje podnih i zidnih obloga
Adresa: Trbića polje 138, Konjic

ID broj: 422750020000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.212
Naziv SKD: Izgradnja objekata niskogradnje
Adresa: Trg državnosti Alija Izetbegović bb, Konjic
Telefon: +387 36 725 510
Fax: +387 36 725 510
Ovlašteno lice: Bajro Idrizović, direktor

ID broj: 422723723000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.213
Naziv SKD: Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
Adresa: Varda 40 b, Konjic
Telefon: +387 36 726 040
Fax: +387 36 726 040
Ovlašteno lice: Esad Eminović, direktor

– upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrada
– inžinjering u stambenoj oblasti
– tehničke usluge (priprema projekata sanacije, nadzor nad izvođenjem građevinskih radova i srodne tehničke usluge)
– promet građevinskih i instalacionih materijala

ID broj: 422710788000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.21
Naziv SKD: Visokogradnja i izgradnja objekata niskogradnje
Adresa: Donje polje bb, Konjic
Telefon: +387 36 726 204
Fax: +387 36 726 204
Ovlašteno lice: Zijo Novalić, direktor

Visokogradnja i izgradnja objekata niskogradnje
Prodaja građevinskog materijala i namještaja.

ID broj: 422777513000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 41.20
Naziv SKD: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
Adresa: ul. M. Tita bb (do broja 80, Partizanovo PSC,Konjic), Konjic
Telefon: +387 36 727 355
Fax: +387 36 727 355
Website: prokon.ba
Ovlašteno lice: Dženan Šoro, direktor

Društvo za građevinarstvo,projektovanje i nadzor „PROKON“ doo Konjic registrovano 2012. godine, bavi se izvođenjem radova u oblasti visokogradnje – grubi (od temelja do krova) i završni radovi, te uređenjem eksterijera, kao i projektovanjem i nadzorom nad izgradnjom objekata.

Projektovanje i nadzor saradnju imamo sa :

Općina Konjic (projekat i nadzor nad izgradnjom romskih kuća naselje Kralupi – općina Konjic), općina Jablanica (nadzor „Vodovod naselje Krstac“ – općina Jablanica) , općina Stari Grad (projektovanje potpornih zidova ul. Močila i ul. Hendina), HE na Neretvi Jablanica (projekat izolacione kabine) , Konjic-Karton d.o.o. Konjic

Agencija za promet nekretnina

Od novembra 2014. godine registrovana je i za posredovanje u prometu i iznajmljivanju nekretnina.

Agencija za promet nekretnina „Prokon“ d.o.o. Konjic

Obavljamo sve poslove vezane za neposredu prodaju i kupovinu zemljišta, stanova, kuća, i drugih nekretnina. Za naše klijente obavljamo cjelokupnu uslugu, kako za kupca tako i za prodavatelja, od prvog kontakta, pa sve do zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Agencija se nalazi u prizemlju poslovno sportskog centra Partizanovo do Neretve

ID broj: 422722778000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.110; 45.11
Naziv SKD: Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi; Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
Adresa: Buturović polje do br.6, Konjic
Telefon: +387 36 744 007
Fax: +387 36 744 016
Ovlašteno lice: Sead Terzić, direktor

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Autobusi kapaciteta: od 15 do 55 sjedišta

Mogućnost iznajmljivanja svih raspoloživih autobusa.

Svakodnevni prevoz putnika i učenika na području općina Konjic, Jablanica i Prozor.

Prevoz đačkih ekskurzija, turističkih putovanja, kao i shoping putovanja.

Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi

ID broj: 4227879260000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 42.99
Naziv SKD: Gradnja ostalih građevina niskogradnje
Adresa: Kralupi bb, Konjic
Telefon: 061 244 882
e-mail: vrticdoo@hotmail.com
Ovlašteno lice: Adnan Vrtić, direktor

ID broj: 422728423000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 45.110
Naziv SKD: Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
Adresa: Branilaca Konjica 203, Konjic
Telefon: +387 61 175 395
Ovlašteno lice: Šefika Macić, direktor

ID broj: 422757377000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 42.91
Naziv SKD: Izgradnja hidrogradjevinskih objekata
Adresa: Maršala Tita bb, Konjic
E-mail: dfgradnja@bih.net.ba
Telefon: +387 36 734 310
Ovlašteno lice: Adis Fejzagić, direktor
Telefon: +387 36 734 310
Fax: +387 36 734 311
Ovlašteno lice: Daguda Sejo, direktor

Proizvodnja i distribucija električne energije, izgradnja hidroelektrana.

ID broj: 422706012000
Oblik organizacije: Dioničko društvo
SKD: 42.11; 45.211
Naziv SKD: Gradnja cesta i autocesta; Visokogradnja
Adresa: 4 muslimanske brigade bb, Konjic
Telefon: +387 36 731 027
Fax: +387 36 731 029
Ovlašteno lice: Hamid Hajduk, direktor

Građevinski radovi visokogradnje i niskogradnje.