bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Registar firmi |Javna uprava i odbrana

Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" d.o.o. Konjic

ID broj: 422777122000
Oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
SKD: 84.13
Naziv SKD: Reguliranje i doprinos poboljšavanju poslovanja u privredi
Adresa: Musala do br.1, Konjic
Telefon: +387 36 727 645
Fax: +387 36 727 645
Website: prvikorak.ba
Ovlašteno lice: Ajla Greda, direktor

Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic osnovana je 24.09.2012. godine sa sjedištem u Konjicu u ulici Musala do br. 1 , Konjic.

Agencija je registrovana pri Općinskom sudu u Mostaru u predmetu upisa osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, a na temelju odredbe člana 58 Zakona o registaciji poslovnih subjekata u F BIH,(Službene novine F BIH br.27/05) dana 24.09.2012 godine. Broj rješenja je OPU-IP: 133/2012

OSNIVAČI

Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ Konjic osnovana je na inicijativu Općinskog vijeća Općine Konjic.