bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JAVNI KONKURS Fonda za zaštitu okoliša HNK

Predmet  javnog  konkursa  je prikupljanje prijava za sufinansiranje projekata s ciljem korištenja obnovljivih izvora energije uprivrednim društvima  za  postavljanje   jednog    ili  više   novih  sistema  za   korištenje  obnovljivih  izvora  energije  za  proizvodnju  toplinske  ili  toplinske  i   rashladne energijeu postojeće proizvodne objekte na području Hercegovačko-neretvanskog kantona:

  1. Dizalice topline za grijanje potrošne vode i/ili za grijanje prostora ili za grijanje i hlađenje prostora (u tekstu: sistem sa dizalicom topline),
  2. Sunčani toplinski pretvarači za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i  prostora (u tekstu: sistem sa sunčanim toplinskim pretvaračima).

Cijeli Tekst-Javnog-konkursa-BOS preuzmite ovdje.

Na temelju ovog Javnog konkursa Fonda za zaštitu okoliša HNK, maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po pojedinom projektu može biti:

  • Privrednim društvima do 20.000,00 KM

Odobreni iznos sredstava ne može biti veći od 40% vrijednosti predloženog projekta.

Prijava za sudjelovanje u Javnom konkursu s obveznom dokumentacijom (navedenom unutar odgovarajućeg obrasca) dostavlja se, u jednom originalu i jednoj kopiji u zajedničkoj koverti, u roku od 45 dana od dana objave Javnog konkursa u „Službenim novinama HNK“ lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.