bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019.GODINU

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

PROJEKAT BR. 1: IZGRADNJA PODUZETNIČKIH ZONA
Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 4.500.000 KM
Svrha projekta:
Izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine tamo gdje ista predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Kvaliteta projekta; izvori – način finansiranja; broj aktivnih korisnika zone; broj zaposlenih u zoni; trend privlačenja investitora u posljednje tri godine; stepen aktivne iskorištenosti zone; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zadnjih pet (5) godina.
Pravo sudjelovanja:
Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

PROJEKAT BR. 2: PRUŽANJE MENTORING USLUGA ZA SUBJEKTE MALE PRIVREDE
Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekt je 50.000 KM
Svrha projekta:
Podržavanje nesmetanog razvoja ili opstanka na tržištu i smanjenje broja neuspješnih subjekata male privrede u Federaciji BiH. Provođenje projekta će se vršiti kroz mentorske usluge subjektima male privrede koji se nalaze u presudnom trenutku svoga poslovanja, a pružat će ih stručne osobe -mentori, kroz određeni broj sati koje će provoditi u izravnom kontaktu s menadžmentom poslovnog subjekta.
Kriteriji za raspodjelu sredstava:
Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj skupini; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji Ministarstva za subjekte male privrede – korisnike mentoring usluga.
Pravo sudjelovanja:
Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Nisu prihvatljive prijave subjekata male privrede koji imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije,proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 30.08.2019. godine (petak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.