bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta

MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Predmet Javnog oglasa je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K u iznosu od 400.000 KM

Pravo na dodjelu sredstava po Javnom oglasu imaju branioci i članovi njihove porodice, te članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih branioca koji nemaju riješene stambene potrebe, a po utvrđenim prioritetima, i to:

a) djeca poginulih, umrlih, nestalih boraca bez oba roditelja i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma l00% I grupe,

b) porodice s dva i više poginulih, umrlih, nestalih boraca i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma od 100% II grupe,

c) porodice poginulih, umrlih, nestalih boraca i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70% i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja,

d) ostali ratni vojni invalidi i članovi porodica umrlih ratnih vojnih invalida,

e) demobilisani branioci i članovi porodica umrlih demobilisanih boraca.

Opšti uslov za ostvarivanje prava po ovom Javnom oglasu je prebivalište na području Kantona najmanje 10 godina prije stupanja na snagu preambulom naznačenog Zakona tj. od 09.08.2008. godine, uz ispunjavanje jednog od sljedećih uslova:
1) da prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje,
2) da im korisna površina stambenog objekta ne odgovara broju članova porodičnog domaćinstva,
3) da žive u stambenom objektu koji nije uslovan za stanovanje.

Mostar, 07.06.2019.

Tekst Javnog poziva dostupan je i može se preuzeti ovdje.