bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Javni Poziv- Transfer neprofitnim organizacijama

Ministarstvo turizma, trgovine i zaštite okoliša HNK/HNŽ

Objavljuje se JAVNI POZIV za odabir projekata koji će se sufinansirati  iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih Proračunom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu:

Program 1:
Sufinansiranje projekata edukacije i promocije životnih stilova u području upravljanja otpadom, izbjegavanja nastanka otpada, pravilno postupanje s otpadom u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM.

Korisnici sredstava:
Udruženja sa područja HNK, a koje su upisane u registre udruženja (kantonalni, federalni, državni nivo), te su usmjerene na rad u području zaštite životne sredine i prirode, kao i druge neprofitne organizacije registrovane na području HNK (obrazovne ustanove, uključujući i predškolske).

Program 2:
Sufinansiranje projekata saniranja, poticanja izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanja, recikliranja, ponovne upotrebe, obrade i odlaganja svih vrsta otpada u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM.

Korisnici sredstava:
Udruženja sa područja HNK, a koje su upisane u registre udruženja (kantonalni, federalni, državni nivo), te su usmjerene na rad u području zaštite životne sredine i prirode.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 1. jula 2019. godine.

Tekst Javnog poziva i aplikacijske obrasce možete preuzeti u prilogu.

JP_Transfer neprofitnim organizacijama 2019
Prijava i obrasci_Transfer neprofitnim organizacijama 2019
Obrazac_3

Leave a Reply