bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Javni poziv – Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinansirati iz sredstava ” Transfer za jačanje turističkih kapaciteta” planiranih Proračunom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu:

Programska aktivnost 1:
Sufinansiranje projekata povećanja standarda, kvalitete i dodatne ponude postojećih smještajnih objekata u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM

Programska aktivnost 2:
Sufinansiranje programa razvoja ponude gastro i etno turizma, te aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa u ukupnom iznosu od 150.000,00

Programska aktivnost 3:
Sufinansiranje programa uređenja i stavljanja u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM

Programska aktivnost 4:
Sufinansiranje manifestacija utemeljenih na kulturi života i rada lokalnog stanovništva koje doprinose unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM

Programska aktivnost 5:
Sufinansiranje programa marketinških aktivnosti u turizmu u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 1. jula 2019. godine.

Tekst Javnog poziva i aplikacijske obrasce možete preuzeti u prilogu:
JP_Transfer za jačanje turističkih kapaciteta 2019
Prijava i obrasci_Transfer za jačanje turističkih kapaciteta 2019
Obrazac_3

Leave a Reply