bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JAVNI POZIV za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2019. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu Odluke Federalne ministrice obrazovanja i nauke broj: 05-39-2441/19 od 29.05.2019. godine, raspisalo Javni poziv za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2019. godini.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu osigurana su sredstva za ove namjene u okviru:
TRANSFERA ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BiH

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

1. Podrška programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH, kojima se obezbjeđuje kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou.

II Pravo podnošenja prijava  

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju institucije od značaja za Bosnu i Hercegovinu, čijim programima i projektima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou.

Ovaj javni poziv se ne odnosi na javne visokoškolske (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet„Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sveučilište u Mostaru, Franjevačka teologija Sarajevo, Islamski pedagoški fakultet u Zenici, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću) inaučne ustanove (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Univerzitetski klinički centar Tuzla) u Federaciji BiH, s kojima je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke prethodno sklopilo ugovore o (su)finansiranju programa i projekata u 2019. godini, niti na njihove organizacijske jedinice.

Na ovaj javni poziv također ne mogu aplicirati  javne naučne ustanove i naučna društva, koji su obuhvaćeni drugim javnim pozivima Ministarstva, kao ni na druge obrazovne ustanove (osnovne, srednje i visoke škole, odnosno univerziteti).

Javni poziv ostaje otvoren do 21.06.2019. godine.

Tekst Javnog poziva-bosanski jezikTekst Javnog poziva -hrvatski jezikTekst Javnog poziva -srpski jezik
Obrazac za prijavuObrazac za prijavuObrazac za prijavu