bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora

Mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) i poduzetnici u BiH od danas mogu imati koristi od bespovratnih sredstava u okviru Poziva za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u oblasti izvozno orijentisanih sektora, zahvaljujući EU4Business projektu.

Ukupno tri miliona eura bit će dostupno za projkete koji razvijaju inovativnost, saradnju, digitalizaciju i poslovno okruženje, rečeno je danas u Sarajevu prilikom predstavljanja ovog poziva.

Šef Sekcije Operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji EU u BiH Nicolas Bizel kazao je da se radi o četvrtom pozivu za dostavljanje prijedloga projekata, te podsjetio da su ranije objavljeni pozivi koji su se odnosili na poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj, sektor turizma i sektor poduzetništva.

“Bosna i Hercegovina kaska za državama regiona kada je riječ o izvozu i prisustvu na vanjskim tržištima, odnosno integraciji BiH u međunarodne lance vrijednosti. Iako mala i srednja preduzeća preovladavaju u bh. ekonomiji i čine ukupno 90 posto od ukupnog broja preduzeća, njihova zastupljenost u izvozu je niska, pa i dalje u izvozu dominiraju veća poduzeća”, kazao je Bizel.

Bosna i Hercegovina bi, kako je naglasio, trebala raditi na povećanju izvoza proizvoda sa visokom dodanom vrijednošću, ali i na digitalizaciji poduzeća koja nije dovoljno razvijena, kao i na razvijanju inovacija i praćenju najnovijih tehnologija.

Projektni menadžer EU4Business projekta (GIZ) Nils Wetzel naglasio je značaj razvoja izvoznih sektora za rast zapošljavanja.

“EU4Business projekt podržava inovacije u izvozno orjentiranim poduzećima, a koje su ključne za razvoj proizvoda sa visokom dodanom vrijednošću. Očekujemo da će projekt doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, povećanju izvoza, te stvaranju novih usluga poslovnog razvoja“, naveo je Wetzel.

Projektne ideje koje će biti podržane ovim pozivom odnose se na metaloprerađivačku i mašinsku industriju, drvopreradu, te informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Mikro, mala i srednja poduzeća registrirana u sektorima plastike i elektroindustrije također se mogu prijaviti na ovaj poziv ukoliko implementiraju projekte  u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji.    

Kandidati mogu biti partnerstva između najmanje tri partnera od kojih je najmanje jedan partner predstavnik privatnog sektora, a iznos bespovratnih sredstava po projektu je od 100.000 do 300.000 eura. 

Vrijeme trajanja poziva je od 2. jula do 30. augusta ove godine.  

Projekat EU4Business jača kapacitet BiH za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Inače, ukupna vrijednost projekta je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura).

Projekt zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Za više informacija o EU4Business projektu i Javnom pozivu za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora posjetite web stranicu www.eu4business.ba.