bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JAVNI POZIV za odabir projekata iz oblasti socijalne politike koji se planiraju finansirati iz Proračuna HNK za 2019. godinu

Predmet javnog poziva je odabir projekata iz oblasti socijalne politike koji se planiraju finansirati iz Proračuna HNK u 2019. godini za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite u iznosu od 100.000,00 KM.

Pravo na sudjelovanje i dodjelu sredstava iz Proračuna HNK za 2019. godinu imaju registrirane udruge i organizacije čiji se obim rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Sredstva predviđena za „Finansiranje projekata socijalne politike” za 2019. godinu dodjeljuju se prvenstveno udrugama i organizacijama za projekte koji su skladno ciljevima i politici Hercegovačko-neretvanskog kantona, usmjereni na:

  1. Pružanje podrške starijim osobama- podizanje kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu i aktivnosti protiv diskriminacije na temelju starosti;
  2. Pružanje potpore djeci i porodicama u riziku od razdvajanja kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalnih usluga i promociji udomljavanja;
  3. Promocija i zaštita ljudskih prava, prava djeteta, zaštite od nasilja u porodici, pomoć žrtvama radne eksploatacije i trgovine ljudima i slično;
  4. Programe razvoja socijalnog poduzetništva;
  5. Pružanje potpore osobama s invaliditetom u smislu prevladavanja prepreka u školovanju, rehabilitaciji, resocijalizaciji i profesionalnoj edukaciji.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo projekti udruga i humanitarnih organizacija  koje se bave bilo kakvom profitabilnom i profesionalnom djelatnošću.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 09.08.2019. godine.

Javni poziv i prijavne obrasce možete preuzeti u priloženim dokumentima:

Tekst javnog poziva.

Aplikacijski obrazac.

Obrazac konačnog finansijskog izvještaja.