bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

JAVNI POZV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA ŽENA FOKUSIRANE NA RAD SA MARGINALIZIRANIM ŽENAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podršku TRAG Fondacije objavljuje javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije za osnaživanje žena, fokusirane na rad sa marginaliziranim ženama u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.) za učestvovanje u edukativnom programu AGENDA: BORBA PROTIV SIROMAŠTVA MARGINALIZIRANIH ŽENA.

U sklopu ovog programa biće organizovan praktični i edukativni modul „Odnosi sa javnošću i inicijative u zajednici – od promocije do kampanje“. Cilj organizovanja ovog edukativnog programa je jačanje manjih nevladinih organizacia u njihovoj borbi protiv siromaštva i za socijalnu, ekonomsku i drugu ravnopravnost žena u lokalnim zajednicama.

Edukativni program će biti održan kroz radionicu planiranu za oktobar 2019. godine u Sarajevu, a implementacija osmišljenih inicijativa u lokalnoj zajednici je planirana u periodu od novembra 2019.godine do aprila 2020.godine. Edukativni program se sastoji od:

  • Interaktivne i inovativne radionice iz oblasti promocije, odnosa sa javnostima, kreiranje i planiranje zagovaračkih kampanja;
  • Izrade plana akcije;
  • Dodjele mini grant sredstava za podršku ženama u njihovim akcijama i inicijativama zavisno od toga šta je namjenja pojedine akcije/inicijative.

Fondacija za osnaživanje žena snosi troškove smještaja i hrane tokom radionice i refundirat će putne troškove nakon završetka radionice. Ovaj program je namijenjen tzv. “grassroots” organizacijama, koje okupljaju žene,a koje su fokusirane na rad sa odabranim grupama žena u svojim lokalnim zajednicima. Sve odabrane organizacije za učešće u ovom programu će osim predviđene edukacije imati priliku i da realizuju jednu konkretnu zagovaračku inicijativu koja će biti finansirana sredstvima Fondacije za osnaživanje žena.

U toku procesa selekcije biće odabrano 10 organizacija sa područja cijele BiH, a u programu će moći učestvovati po dvije osobe iz svake organizacije. Kako bi uspješno prošle selekciju, sve zainteresovane organizacije putem navedenih kontakata Fondacije za osnaživanje žena trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

  • Da su spremne učestvovati u cijelom programu (od edukacije do konkretne implementacije akcija u lokalnoj zajednici – odabirom i kandidovanjem dvije osobe iz Organizacije za učešće u cijelom programu – koje će kasnije biti i ostati njihov resurs);
  • Da je njihov rad fokusiran na rad sa barem jednom pomenutom grupom žena i da žele ojačati taj svoj rad;
  • Da rade i djeluju u skladu sa zakonom.

Molimo vas da popunjenu aplikaciju sa pomenutim dokumentima pošaljete putem emaila: info@fwebih.org najkasnije do 23. septembra 2019 godine.

Sve informacije možete pročitati OVDJE.