Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Kako unaprijediti program podrške start–upima?

Međuopćinska online konferencija

Konferencija je organizirana u okviru projekta „Međuopćinskom suradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“, kojim se nastoji direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura u tri lokalne zajednice u BiH.

Kako unaprijediti program podrške start – upima?

Međuopćinska online konferencija „Kako unaprijediti program podrške start-upima“ održana je 19. svibnja u okviru EU4 Business programa koji financira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada. Konferencija je organizirana u okviru projekta „Međuopćinskom suradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“, kojim se nastoji direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura u tri lokalne zajednice u BiH, a indirektno u još sedam lokalnih zajednica.

U općinama Jablanica, Kakanj i Konjic će se kreirati sveobuhvatni i inkluzivni sustav podrške za razvoj novih biznisa, koji će predstavljati novu poduzetničku infrastrukturu za ranjive kategorije. Projekt implementira Općina Jablanica, Općina Kakanj, Općina Konjic, Udruženje LiNK Mostar, Služba za zapošljavanje HNŽ, Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Kakanj, Univerzitet Džemal Bijedić, Radin d.o.o. Mostar i Jablanit d.o.o. Jablanica.

Na konferenciji je predstavljena Komparativna analiza podrške kreiranju novih biznisa, koja je obuhvaća 10 sustava podrške pokretanju novih poduzeća iz deset različitih općina. Analiza je ponudila detaljan pregled ključnih kriterija za podršku start-upima, kao i ključne preporuke za unapređenje programa podrške.

Na konferenciji je predstavljeno i trenutno stanje u općinama Jablanica, Kakanj, Konjic te u Gradu Prijedoru, s posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirsa na MSP sektor, gospodarstvo u cjelini kao i strana ulaganja. Naglašena je važnost uspostavljanja i funkcioniranja partnerstava između različitih institucija i aktera, koji udruženim snagama mogu doprinijeti unapređenju poduzetničke infrastrukture i sustavnih rješenja za podršku start-upima.

Međuopćinsko partnerstvo je jedno od pet partnerstava kreiranih u okviru projekta „EU4 Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga financira Europska unija u BiH, a realiziraju GIZ, UNDP i MOR.