enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Članovi LVK vijeća

LVK se osniva sa namjerom da se uspostavi konkretan okvir za upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem zajednice i unapređenje poslovnog okruženja u Općini.

Osnovne aktivnosti su:
• Redovno međusobno informiranje javnog i privatnog sektora,
• Razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja i konkurentnosti,
• Predlaganje mjera za razvoj zajednice, unapređenje općinske poslovne klime i konkurentnosti,
• Rasprava o mjerama i inicijativama gospodarskog sektora koje se tiču viših nivoa vlasti,
Razmatranje inicijativa za partnerske projekte i njihova implementacija

Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće usvaja odluku o osnivanju LVK-a. LVK broji 15 članova, od kojih:
3 predstavnika Općinskog vijeća Konjic, 
2 predstavnika Općinskih službi, 
predstavnik Agencije „PRVI KORAK”, 
predstavnik Srednje mješovite škole Konjic, 
predstavnik Biroa rada za zapošljavanje, 
2 predstavnika Saveza poljoprivrednih udruženja i 
5 predstavnika privatnog sektora.

Predstavnici javnog sektora se ne biraju se po imenu, već kao predstavnici relevantnih institucija, po funkciji.

Članove Lvk-a iz redova javnog sektora čine:
• 2 (dva) predstavnika Općinskih službi,
• 3 (tri) predstavnika Općinskoga vijeća Konjic,

Predstavnici privatnog sektora se ne biraju po imenu, već kao predstavnici preduzeća i civilnih organizacija.

Kriteriji za izbor članova LVK-a iz redova privatnog i civilnog sektora:

• Relevantna zastupljenost najvažnijih sektora privrede općine sa potencijalima za razvoj te mikro, mala i srednja poduzeća
• Žene poduzetnice
• Predstavnici relevantnih organizacija civilnog sektora i/ili pojedinci.

Predstavnik Agencije za lokalni ekonomski razvoj „PRVI KORAK” Općine Konjic će biti sekretar LVK-a, bez prava glasa, koji će voditi zapisnik i imati obavezu da priprema izvještaj o sastancima.