enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Svrha, vizija i misija LVK vijeća

Javno-privatni dijalog (JPD) je svaki oblik interakcije između javnog i privatnog sektora, uključujući razmjenu informacija, mišljenja, iskustava i znanja između predstavnika lokalne samouprave i vlasnika mikro, malih i srednjih preduzeća/ udruženja; konsultovanje privatnog sektora o važnim pitanjima za razvoj zajednice i unapređenje poslovnog okruženja; uključivanje privatnog sektora u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.
Javno-privatni dijalog predstavlja jedan od ključnih preduslova za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i cjelokupan održivi razvoj općine Konjic.

Inicijativu za formiranje Lokalnog Vijeća za Konkurentnost (LVK) kao tijela za vođenje JPD je pokrenula Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic, a podržavaju je Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH i GIZ – Njemačko društvo za međunarodni razvoj.

Lokalno vijeće za konkurentnost (LVK) općine Konjic ima za cilj unaprijediti javno privatni dijalog između predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora te povećati konkurentnost privrede i razvoj naše općine, sa krajnjim ciljem rasta životnog standarda svih naših građana. Da bismo ostvarili ovaj cilj, želimo unutar općine, kantona, a i šire, stvoriti uslove za povećanje konkurentnosti privatnog sektora, jer samo privatni sektor stvara dodanu vrijednost u privredi i tako potiče ukupni privredni rast.