enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Nastavak ulaganja u Titov bunker

Agencija ”PRVI KORAK” d.o.o. je u ime Općine Konjic uspješno aplicirala na Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta za Obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa.

Odobrena sredstva u iznosu od 7.000,00 KM će biti usmjerena na Sanaciju kamuflažnih zgrada II i III u sklopu objekta D-O ARK.

Nakon uređenja platoa ispred objekta, sanacije mokrih čvorova, ispitivanja elektroinstalacija i kompletirane zamjene dotrajalih vatrogasnih aparata, nastavljamo sa pozitivnim pričama u objektu Titov bunker.

Danas 23.08.2019. godine će u prostorijama Ministarstva kulture i sporta FBIH biti upriličeno potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava za navedeni projekat.