enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Novi sjaj sportske dvorane Konjic

JU „Sportska dvorana“ Konjic već od davne 1987. godine predstavlja mjesto svih sportskih i kulturnih dešavanja, te usluge ove institucije redovno koriste svi sportski klubovi koji egzistiraju na području naše općine, kao i Druga osnovna škola Konjic za potrebe odvijanja nastave iz predmeta „Tjelesni odgoj“. Ako uzmemo u obzir vijek trajanja objekta te da do sada nisu vršeni nikakvi radovi sa ciljem sanacije istog, implementacija projekta „Sanacija objekta Sportska dvorana Konjic„ je od velike važnosti za sve nas.

Realizacijom I faze gore navedenog projekta doprinijelo se kompletnoj sanaciji mokrih čvorova u muškom toaletu, kao i zamjeni vrata na svlačionicama. Renoviranje navedenog i stvaranje mnogo ljepšeg ambijenta za rad nije bilo moguće bez finansijske podrške Općine Konjic i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Također, zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade HNK-a, poduzete su i aktivnosti oko rješavanja ženskog mokrog čvora.

Navedeni projekat je pripremala Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic u saradnji sa JU „Sportska dvorana“ Konjic.