bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

OBAVJEŠTENJE o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2019. godini

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije  Bosne i Hercegovine za 2019. godinu  Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  27/19),  federalna ministrica obrazovanja i nauke objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o  raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2019. godini

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2019. godinu.

Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnosilac zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.

Zahtjev sa svim prilozima  treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,      dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  22. 5. 2019. godine.

Zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će  biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  27/19).

ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke

PRAVILNIK o dodjeli sredstava tekućih transfera odobrenih Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Izvor: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/javni-poziv-za-podrsku-projektima-iz-oblasti-obrazovanja-i-nauke/?fbclid=IwAR0pR2N7eR59d5sZsh6JARn3Z-NLj7fV-sp7OS6oDVxDhLLeG8tfM_tzoPU