bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Objava Javnog poziva – Transfer za okoliš za 2019.godinu


PROGRAM 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opis programa: Podrška projektima za unapređenje rada Regionalnih centara za upravljanje otpadom i Regionalnim sanitarnim deponijama
Raspoloživa sredstva: 200.000 KM
Najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 200.000 KM od čega maksimalno 10% na administrativne troškove
Korisnici sredstava: Privredna društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom.

PROGRAM 2. Sufinansiranje projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnja reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda.

Raspoloživa sredstva: 300.000 KM
Najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 100.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove.

Korisnici sredstava: Općine Federacije Bosne i Hercegovine.

PROGRAM 3. Podrška za izradu glavnog projekta za uređenje deponija, izgradnju transfer stanica, za zatvaranja nesanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde.

Raspoloživa sredstva 250.000 KM
Najniži iznos je 10.000 KM, a najviši iznos je 100.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove
Korisnici sredstava: Općine sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

PROGRAM 4. Podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti.

Raspoloživa sredstva 300.000 KM
Najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 150.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove
Korisnici sredstava: Institucije koje se bave zaštitom iii upravljanjem zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine (spomenici prirode; parkovi prirode i zaštićeni pejzaži: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato; Bijambarska pećina, Vrelo Bosne; Vodopad Skakavac; Pećina Vjetrenica, Tajan, Vodopad Kravice i dr.) i općine koje upravljaju zaštićenim područjima.


Više informacija o Javnom pozivu na: https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/2019/Okoli%C5%A1%202019/javni%20poziv%20okolis.pdf