bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora 2014.-2020.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavila je Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Informacija o objavi poziva se može preuzeti OVDJE, a svi neophodni dokumenti za apliciranje (Uputstvo za aplikante, Aplikacioni formular s aneksima, kao i ostali relevantni dokumenti) na sljedećim linkovima: link 1 i link 2.

Poziv je otvoren za projektne prijedloge u okviru sljedećih specifičnih ciljeva:

LOT 1: Poboljšano upravljanje i energetska efikasnost lokalnih vodovodnih sistema, sistema otpadnih voda i čvrstog otpada, i zaštita životne sredine kroz prekograničnu koordinaciju i zajedničke aktivnosti;

LOT 2: Poboljšan kvalitet i raznolikost turističke ponude koja počiva na prirodnoj i kulturnoj baštini.

Ukupna sredstva namijenjena za drugi poziv iznose 4.399.000 eura.

Rok za podnošenje projekata je 25.01.2019. godine u 16:00 sati.

Operativne strukture (Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore) i Delegacija Evropske unije u BiH pozivaju potencijalne aplikante na informativne sastanke koji će biti organizirani u programskom području prema sljedećem rasporedu:

  • 18.12.2018. godine u Mostaru (Bosna i Hercegovina)
  • 19.12.2018. godine u Nikšiću (Crna Gora).

Mjesto i vrijeme događaja bit će objavljeno u roku od pet dana od dana objave Poziva na programskoj web stranici: www.cbc.bih-mne.org