bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Obuka i zapošljavanje varilaca za potrebe firme SIK d.o.o. Mostar

Sa ciljem stvaranja uslova za bolju zapošljivost nezaposlenih lica registrovanih u Zavodu za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), dana 30.11.2014.godine završena je realizacija projekta stručnog osposobljavanja i zapošljavanja varilaca , u okviru kojeg je bilo potrebno izvršiti prekvalifikaciju i obuku za 12 kandidata, od kojih je 10 zaposleno u kompaniju SIK d.o.o. Mostar.
Kako bi se odgovorilo na interes i potrebe kompanije SIK d.o.o. Mostar, angažovana je kompanija WIFI BH d.o.o. za stručno osposobljavanje, usavršavanje i unapređenje znanja u oblasti zavarivanja na svim postupcima zavarivanja na najsavremenijoj opremi uz nadzor internacionalnog inženjera zavarivanja. Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic u saradnji sa kompanijom WIFI BH d.o.o. je razvila program obuke, koji uključuje 200 sati teoriske i praktične nastave.
Obuku (usavršavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju) pružali su vrhunski instruktori (specijalisti za pojedine postupke zavarivanja) koji imaju dugogodišnje iskustvo na poslovima zavarivanja kako u radioničkim tako i na terenskim uslovima.
Ovaj nastavni plan i program prema EURO- NORMI ISO 9606-1 za postupke MAG-35, WIG/TIG-141 i REL-111 se koristio za obuku 12 kandidata potrebnih kompaniji SIK d.o.o, te će se i dalje koristiti za obuku radne snage prema potrebama preduzeća.
Projekat je realizovala Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK” d.o.o. Konjic u saradnji sa USAID-SIDA Projekat unapređenja lokalnog razvoja (GOLD), Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) i firma SIK d.o.o. Mostar.