bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Održan sastanak fokus grupe u Konjicu

Dana 17. februara 2020. godine u prostorijama Agencije ”PRVI KORAK” d.o.o. u Konjicu je održan sastanak fokus grupe s ciljem evaluacije realizovanih obuka mentora i primjene stečenih znanja u praksi. Sastanku su pored predstavnika Agencije ”PRVI KORAK” d.o.o. prisustvovali predstavnici firmi sa područja općine Konjic. Istog dana, u organizaciji Asocijacije poduzetnika Hercegovine organizovana je i fokus grupa u Mostaru.

Sastanci fokus grupa su jedna od aktivnosti u sklopu projekta ”Unaprijeđenje srednjeg stručnog obrazovanja kroz obavljanje praktične nastave u kompanijama i javno-privatni dijalog u skladu s potrebama tržišta rada”, koji Agencija ”PRVI KORAK” d.o.o. realizuje u saradnji sa partnerima Fondacija Helvetas Moja Budućnost, Asocijacija Poduzetnika Hercegovine, Pedagoški zavod Mostar i Zavod za školstvo Mostar.

Teme koje su razmatrane kroz evaluaciju učinka mentorstva odnose se na kvalitet saradnje između kompanija/firmi u kojima su mentori praktične nastave zaposleni i srednje škole. Pri tome je poseban osvrt bio na ciljeve pružanja praktične nastave, realizaciju iste, kao i konačne rezultate mentorstva na kraju školske godine.