enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Održan sastanak sa predstavnikom NVO “Naša perspektiva”

Dana 10.06.2019. godine u prostorijama Agencije „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic sa početkom u 11:00 sato održan je sastanak sa gdinom Arminom Alijagićem, predstavnikom NVO „Naša perspektiva“ . Pored predstavnika Agencije, na sastanku je bila prisutna i gđa. Adisa Kevrić iz Općine Konjic. Gdin Armin Alijagić je predstavio svoju organizaciju i upoznao prisutne sa aktivnostima koje je organizacija do sada provela. Nakon toga prezentiran je Prijedlog plana za involviranje dijaspore u razvoj općine Konjic, a koji uključuje kreiranje novih radnih mjesta i sticanje novih znanja i vještina kroz saradnju sa članovima iseljaništva porijeklom iz ove općine. Sastanak je održan sa ciljem sagledavanja mogućnosti i uspostavljanja saradnje u okviru koje bi se dogovorili zajednički nastupili u kreiranju i provedbi bitnih koraka u procesu involviranja dijaspore u razvoj Općine Konjic.