enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

ODRŽANA PREZENTACIJA ILO PROJEKTA MEĐUOPĆINSKE SARADNJE

Kao sastavni dio selekcije lokalnih partnerstva sa lokalnim zajednicama sa kojima bi Međunarodna organizacija rada u okviru UNDP, EU i GIZ projekta ILO- EU4Business, aplicirala za grantove Evropske Unije i na taj način razvijajali sistem podrške razvoja preduzetništva na lokalnom nivou, dana 14.10.2019. godine, u Sali Općinskog vijeća Jablanica održan je sastanak potencijalnih partnera sa članovima ekspertnog tima, te izvršena prezentacija projekta:

„Međopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start up-ima“.

Prezentaciju su vodili eksperti za razvoj preduzetništva, Dieter Kohn, SIYB master trener i Erol Mujanović, lokalni konsultant za razvoj preduzetništva.Sastanku je prisustvovala Adisa Kevrić, predstavnica Službe za privredu Općine Konjic i Ajla Greda, direktorica Agencije za ekonomski razvoj “Prvi Korak” d.o.o.