enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

O Agenciji Prvi korak

Agencija za ekonomski razvoj „ PRVI KORAK” d.o.o. je osnovana od strane Općine Konjic sa zadatkom da prati prioritete u razvoju općine Konjic, da priprema, koordinira, realizuje projekte te uspostavlja partnerstva za implementaciju razvojnih projekata općine Konjic.

Svoj rad bazira na strategiji razvoja općine Konjic. Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK” d.o.o. je počela sa radom 2013. godine i funkcionira kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Misija Agencije za ekonomski razvoj Općine Konjic je promoviranje privrede, podrška razvoja MSP-a, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području Općine Konjic. Agencija za ekonomski razvoj će stvarati uslove za razvoj dinamične, savremene i raznovrsne privrede u Općini Konjic kroz razvoj poduzetništva i MSP objedinjavanjem i usmjeravanjem materijalnih, ljudskih i finansijskih resursa.

Vizija Agencije je da postane prepoznatljivi partner i priznati nosilac lokalnog ekonomskog razvoja koji uspješno doprinosi ne samo prosperitetu općine Konjic, već i razvoju drugih zajednica u okruženju.

Agencija za razvoj također svoj rad usmjerava prema identifikaciji novih razvojnih mogućnosti; promociji poslovnih zona i privrednih potencijala općine Konjic; unapređenju razvoja MSP kroz programe neformalnog obrazovanja i poslovnog savjetovanja; privlaćenju domaćih i stranih investicija; izradi i implementaciji projekata EU; te ruralnom i poljoprivrednom razvoju i razvoju turizma.