bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Ponovljeni Javni poziv za učešće u obukama ”Pokreni svoj posao” za kandidate sa područja općine Konjic

Općina Konjic i Agencija za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. pozivaju sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“.

Obuke se organizuju u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ koji se provodi u okviru EU4Business programa-za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju koji finansira Evropska unija, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

  • Podrška uključuje: Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnikeće biti organizovan ciklus obuka„Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

  • Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz:

  1. Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za sufinansiranje troškova registracije i doprinosa i nabavku osnovnih sredstava za rad i savjetodavna i stručna podrška,
  • Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima iznosi 100.000,00 KM.

Selekcija i odabir kandidata će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i načinu dodjele grant sredstava u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške biznisima“.

Maksimalan broj kandidata za drugi ciklus obuka je 17 osoba. 

Obuka će biti realizovana početkom mjeseca juli u prostorijama Općine Konjic, a planirani početak obuke je 06/07/2020.

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Zainteresirani kandidati treba da popune  online prijavni obrazac koji je dostupan na LINKu.

Rok za podnošenje prijava je 22.06.2020. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti klikom na download: