enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Potpisan Sporazum o partnerstvu u implementaciji projekta “Obuka žena za tkanje tepiha”

Dana, 25.09.2019. godine u kabinetu načelnika Općine Konjic, gdin. Emira Bubala održano je svečano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu u implementaciji projekta “Obuka žena za tkanje tepiha”.

Konjički kraj je tradicionalno imao i razvijao kućnu radinost i bio poznat po tkalačkim rukotvorinama i drvorezbarstvu. Sa ciljem očuvanja tradicije, i iskazanim interesom preduzeća Carpet Centar d.o.o. iz Čapljine za stvaranje i predstavljanje umjetnosti ručno rađenih tepiha, pokrenuta je ideja da se organizuje obuka žena za tkanje tepiha u Konjicu.

Uzimajući u obzir gore navedeno, i postojanje interesa kod žena za učešće u ovoj obuci, zainteresirane strane su se dogovorile da preko implementatora Agencije za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. realizuju projekat „Obuka žena za tkanje tepiha“ , kroz koji bi se u trajanju od tri mjeseca izvršila obuka za 22 žene sa područja općine Konjic, koje bi po završetku obuke, u zavisnosti od stečenog znanja i iskazanog interesa za dalji rad imale priliku da nastave saradnju sa pomenutim preduzećem.

Za potrebe obuke angažovana je žena iz Turske koja će u predviđenom periodu boraviti u Konjicu i biti na raspolaganju ženama radnim danima od 7:30 do 12:30 i podučavati ih  tehnikama tkanja tepiha.

Provedbom ovog projekta doprinijelo bi se osnaživanju položaja žena na području općine Konjic kroz sticanje znanja i vještina vezanih za poslove ručne izrade visokokvalitetnih tepiha, što bi u konačnici doprinijelo stvaranju uslova za zapošljavanje, kao i ostvarivanje prihoda na lokalnom nivou.

Pored Općine Konjic i Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o., partneri na projektu su Federalni zavod za zapošljavanje, Švicarska Fondacija Helvetas kroz projekat „Moja Budućnost“ i preduzeće Carpet Centar d.o.o. Čapljina, koji su sa svoje strane osigurali  tehničku i finansijsku podršku realizacije projekata “Obuka žena za tkanje tepiha” čija je ukupna vrijednost 61.280,00 KM.