bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Prezentovan projekat „Istraživanje tržišta radne snage sa aspekta potreba poslodavaca“

U sklopu radnog sastanka Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic koji je održan u četvrtak 20.02.2020. godine, predstavnici Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic su prezentovali projekat „Istraživanje tržišta radne snage sa aspekta potreba poslodavaca“ koji se provodi u saradnji sa Fondacijom Helvetas Moja Budućnost i Asocijacijom Poduzetnika Hercegovine na području četiri općine u Hercegovini i to: Konjic, Trebinje, Široki Brijeg i Čitluk.

Prisutni privrednici su upoznati sa aktivnostima koje su planirane provedbom ovog projekta kao i sa njegovim ciljevima.

Također, prisutni su informisani o projektu ”Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima”, u okviru projekta „EU4Business- za konkuretnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finasira Evropska unija u BiH a realizuje GIZ,UNDP i MOR.

Projektom se nastoji direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura, a samim tim kreirati sveobuhvatni i inkluzivni sistem podrške za razvoj novih biznisa.

Sveobuhvatni sistem podrazumijeva da će osobe koje žele registrovati i voditi biznis dobiti podršku kroz cjelokupan set usluga generisanja ideja, finansijsku podršku i mentoring istih.