bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Projekat – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2019. GODINU  po Projektu – Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja   

Ciljevi projekta:

Stimuliranje učenika da se obrazuju za obavljanje djelatnosti deficitarnih zanimanja.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Imovinsko stanje učenika; uspjeh u prethodnoj godini školovanja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja.

Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenom glasilu jedinice lokalne uprave.

III PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

NAPOMENA:

Učenici koji do završetka ovog natječaja nisu izvršili svoje ranije preuzete obveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom natječaju, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU

Smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po ovom projektu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba

V. EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog natječaja u “Službenim novinama Federacije BiH” i na internet stranici Ministarstva.

VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel “Ero”) 88000 Mostar

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno do 20.09. 2019. godine (petak).

Svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.
Tekst Javnog poziva.
Smjernice za uključivanje u Projekt
Zahtjev za uključivanje u Projekt