enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

O nama | Projekti

Projekat sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu „Borašnica – Rakov Laz“

Agencija za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic je u saradnji sa Šumarstvom “PRENJ” d.d. Konjic realizovala projekat “Sanacija i...
Read More

Stručno osposobljavanje i zapošljavanje inženjera hemije i radnika na površinskoj zaštiti metala za potrebe preduzeća Surtec-Eurosjaj d.o.o. Konjic

Kako bi se stvorili uslovi za bolje zapošljavanje nezaposlenih lica registrovanih na Birou za zapošljavanje na području općine Konjic, u...
Read More

Obuka i zapošljavanje varilaca za potrebe firme SIK d.o.o. Mostar

Sa ciljem stvaranja uslova za bolju zapošljivost nezaposlenih lica registrovanih u Zavodu za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), dana 30.11.2014.godine završena...
Read More

Obuka i zapošljavanje kandidata za zanimanje galvanizer za potrebe preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic

Usljed proširenja kapaciteta i uvođenja savremenih tehnologija u proizvodni proces preduzeće SurTec-Eurosjaj d.o.o. iskazalo je potrebu za zapošljavanjem radnika sa...
Read More

Sanacija i revitalizacija opožarene površine na lokalitetu Kiser kod Konjica

  Dana 20.11.2013.godine objavljen je „Javni natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša HNK/HNŽ radi sufinanciranja programa, projekata i...
Read More
1 2