bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Protokol o saradnji

forum ZFD Bosna i Hercegovina

Potpisan protokol o saradnji između Agencije ”PRVI KORAK” d.o.o. Konjic i Predstavništva Forum Ziviler Friedensdienst e.V. u Bosni i Hercegovini.

Agencija ”PRVI KORAK” d.o.o. Konjic

Povod za ostvarivanje uspješne saradnje jeste prikazivanje i čuvanje izložbe pod nazivom MOnuMENTI – Promjenljivo lice sjećanja autora Marka Krojača, a u vlasništvu forum ZFD-a. Potpisivanjem protokola o saradnji, navedena izložba je ustupljena Agenciji ”PRVI KORAK” d.o.o. i ista se prikazuje i čuva u objektu D-0 ARK, Titov bunker u Konjicu.

Izložba se sastoji od 22 panoa printanim na forex-u sa fotografijama spomenika autora Marka Krojača i sa popratnim tekstovima. Izložba MOnuMENTI je u proteklih šest godina bila prikazana u velikom broju gradova u Bosni i Hercegovini, zemljama u regiji (Srbija, Kosovo, Makedonija), kao i na nekim evropskim festivalima. Uspješno prikazivanje izložbe u Objektu D-0 ARK i ostvarena dobra saradnja sa Agencijom ”PRVI KORAK” d.o.o., kao i održani History Fest-a, brojne pozitivne reakcija posjetilaca i turista predstavljaju povod za nastavak ove priče.

Ovaj čin predstavlja doprinos dopuni arhivske građe kulturne baštine o našem zajedničkom društvenom sjećanju. Prvo prikazivanje izložbe u našem Objektu je upriličeno je 01. juna 2019. godine, a potpisivanjem ovog Protokola ista se daje na trajno prikazivanje i čuvanje Objektu D-0 ARK, Titov bunker.