enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Razvoj profitabilnih MSP u Bosni i Hercegovini

Podrška MSP za pristup tržištu Evropske unije kroz povećanu konkurentnost putem kredita i grantova. Program podrške konkurentnosti MSP pomaže MSP u Bosni i Hercegovini da povećaju svoju sposobnost trgovine sa EU klijentima, kao i unutar svojih domaćih tržišta, tako što olakšava investicije u ciljane projekte.

Perspektiva članstva u EU podrazumijeva mnoštvo mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu, posebno za MSP u zemlji. Međutim, dalje usvajanje pravne stečevine EU uključivat će značajne izmjene propisa, zbog čega će usklađenost sa novim standardima za preduzeća predstavljati veliki investicijski teret. Program podrške konkurentnosti MSP u Bosni i Hercegovini razvijen je posebno kako bi pomogao MSP u privatnom vlasništvu da ispune nove propise i razumiju zahtjeve za poboljšanjima u području zaštite okoliša, profesionalnog zdravlja i sigurnosti te kvalitete i sigurnosti proizvoda.

Nova kreditna linija, koju EBRD pruža putem lokalnih partnerskih banaka uz grant u iznosu od 15% i besplatnu tehničku pomoć koju finansira Evropska unija, pomaže MSP da identifikuju svoje zahtjeve za investicijama s ciljem unapređenja u smjeru usklađenosti sa prioritetnim EU direktivama. Besplatni tehnički savjeti koje pruža međunarodni tim stručnjaka pomažu MSP u Bosni i Hercegovini da pronađu najbolje rješenje kako bi udovoljili EU direktivama, postali konkurentni u trgovini sa EU partnerima i povećali svoju profitabilnost kod kuće, nudeći proizvode i usluge boljeg kvaliteta.

Projekti se mogu finansirati sa jednim ili više kredita ukupne vrijednosti i do 1 milion eura po kompaniji. Kako bi investicije učinile što lakšim, kompanije mogu slijediti dva različita pristupa.

1. PRILAGOĐEN PRISTUP KREDITIRANJU ZASNOVAN NA POTREBAMA MSP
– Standardni pristup
– Kompleksni pristup

PROGRAM PODRŠKE KONKURENTNOSTI ZA VAŠU INVESTICIJU

GRANT – Nakon uspješne verifikacije vašeg investicijskog projekta, ostvarujete pravo na podsticaj u vidu povrata novca u iznosu do 15%, što je dobar način da smanjite trošak finansiranja vaše investicije. Podsticaj u vidu povrata novca finansira Evropska unija.

JEDNOSTAVNI KRITERIJI – Krediti i grantovi u okviru Programa podrške konkurentnosti MSP u Bosni i Hercegovini dostupni su za bilo koju investiciju koja vašoj kompaniji pomaže udovoljiti strožijim EU direktivama, povećavajući tako vaš tržišni potencijal i vašu profitabilnost.

DOPRINOS ŠIRENJU IZVOZNOG POSLOVANJA, KAO I TRŽIŠTA U VAŠOJ ZEMLJI – Sve pogodne investicije povećavaju kvalitet proizvoda. To vam omogućava da povećate vaš izvoz u Evropu, a poboljšan kvalitet će također biti dostupan i vašim domaćim kupcima, povećavajući vašu konkurentnost kod kuće i u inostranstvu.

VEĆA DOBIT – sve pogodne investicije mogu rezultirati smanjenom potrošnjom energije i resursa, snižavajući vaše troškove i povećavajući vašu konkurentsku prednost, kao i vašu profitabilnost.

DOBRINOS ZELENOJ EKONOMIJI – sve pogodne investicije smanjuju zagađivače poput emisija stakleničkih plinova.

BESPLATNA STRUČNA PODRŠKA – Jednostavni postupci, u kombinaciji sa besplatnim tehničkim savjetima koje nudi međunarodni tim stručnjaka, pomažu vam otvoriti put ka novim tržištima.

Close up of two workers working in a warehouse

Više informacija i o mogućnostima prijave možete pročitati ovdje.