bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
bs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic

Dana 09.07.2018. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic. Na sastanku se razgovaralo o visini građevinske rente na području općine Konjic i njenom poređenju sa drugim općinama u FBiH, kao i o problemu ažuriranja evidencije nezaposlenih na birou za zapošljavanje.

Na sastanku je zaključeno da se pošalje dopis Službi za prostorno uređenje, građenje i obnovu sa konkretnim pitanjima vezanim za visinu građevinske rente kao i poreza na promet nekretnina, kao i dopis Birou za zapošljavanje Konjic sa ciljem pooštavanja mjera prilikom redovnih prijava nezaposlenih lica kako bi se izbjeglo da lica koja su zaposlena u inostranstvu koriste pogodnosti koje nudi zavod za zapošljavanje.