enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
enbs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Udruženje privrednika sjednice i zapisnici

U Konjicu održana prezentacija Garancijskog fonda Vlade FBiH pri Razvojnoj banci

Dana 23.07.2020. godine u prostorijama Hotela Garden City Hotel & Resort održan je sastanak privrednika i poslodavaca sa područja općina...
Read More

Prezentovan projekat „Istraživanje tržišta radne snage sa aspekta potreba poslodavaca“

U sklopu radnog sastanka Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic koji je održan u četvrtak 20.02.2020. godine, predstavnici Agencije za...
Read More

Održan radni sastanak Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic

U četvrtak 20.02.2020. godine u restoranu preduzeća Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je radni sastanak Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic....
Read More

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA APH ČLANICA

U prošloj sedmici, 27.11.2019. godine održana je redovna radna Skupština članova Asocijacije poduzetnika Hercegovine (APH). Nakon nekoliko riječi dobrodošlice i...
Read More

V redovna skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic

Dana, 24.04.2019. godine održana je V redovna skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic. Na skupštini su usvojeni Izvještaj o...
Read More

Sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika

U ponedjeljak, 10.09.2018. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. održan je sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika sa početkom u 14,00...
Read More

Sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic

Dana 09.07.2018. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja privrednika Konjic. Na sastanku...
Read More

Održana IV redovna skupština Udruženja privrednika Konjic

U srijedu, 25.04.2018. godine, u Sali vijeća Općine Konjic, sa početkom u 11:00 sati održana je IV (četvrta) redovna Skupština...
Read More

Sastanak Upravnog odbora udruženja privrednika Konjic

Dana 20.11.2017. godine u prostorijama preduzeća SurTec-Eurosjaj d.o.o. Konjic održan je sastanaka Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih prvirednika Konjic....
Read More
1 2 3 4